Miljøminister Vidar Helgesen siterte nylig rockekongen Elvis Presley da han på FNs havkonferanse ba om “a little less conversation and a little more action” for å stanse plastforurensingen av havet. Men skal Helgesen bli kongen av plastopprydding, må han få opp tempoet på Norges innsats.

Hvalen som i vår ble skylt i land ved Sotra med magen full av plastposer har engasjert tusenvis av mennesker i kampen for å stanse plastforurensningen av havet. Miljøminister Helgesen har etterlyst en internasjonal dugnad for å stoppe plastforurensningen, og rett før sommeren lanserte han Norges bidrag til denne dugnaden.

Helgesens tiltakspakke inneholder flere gode tiltak vi i Greenpeace lenge har etterlyst, men vi savner et raskere tempo i gjennomføringen. Helgesen beskriver selv plastforurensning av havet som verdens raskest voksende miljøproblem. Da lurer vi på hvorfor Helgesen i stor grad kun vil utrede og vurdere å gjennomføre tiltakene. For eksempel kunne han gjort det gratis for fiskebåter å levere marint avfall i havn, en ordning vi allerede vet fungerer, eller han kunne forbudt bruken av gummigranulat i kunstgress, som er den nest største kilden til mikroplastforurensning, i stedet for bare å “arbeide for å redusere spredning av mikroplast fra kunstgressbaner”.

Mens vi fortsetter å presse regjeringen til å få opp tempo for å stanse plastforurensningen vil vi oppfordre alle til å bidra. Som privatperson kan man for eksempel utvide den internasjonale no plastic bag day til å gjelde hele sommeren. Man kan også plukke plast på stranda i sommer, og bidra til at plasten ikke ender opp i magen på flere dyr. For å stoppe plastforurensningen trengs nemlig alles innsats.