Samtidig kommer Solberg med knallhard kritikk av Arbeiderpartiet i denne saken. Hun beskylder Ap-ledelsen for å drive dobbeltspill, ved å love bort de samme helikoptrene både til Bardufoss og til Rygge i Østfold. Solberg sier følgende; «Arbeiderpartiet forsøker å komme seg unna konsekvensen av at de var med på et forlik om langtidsplanen for forsvaret»

Jeg har også vært den som har kritisert Arbeiderpartiet fordi de ikke var med på å sikre helikoptermiljøet på Bardufoss. Jeg har vært skuffet og forvilet over at de ikke ønsket å sikre flertall for Senterpartiets to forslag i Stortinget i vår, forslagene sikret at hovedbase for helikopter fortsatt skal være på Bardufoss. Når det er sagt er Solberg og regjeringen tydelig, de ønsker ikke et helikoptermiljø på Bardufoss. Arbeiderpartiet har vært utydelig, lokale Arbeiderpartipolitikere har med rette vært fortvilet. Når regjeringen er så tydelig på hva de mener, er vårt eneste håp en ny regjering med et sterkt Senterparti som kan stille krav til Arbeiderpartiet når det gjelder forsvaret.

Det er ingen tvil om at valget blir avgjørende for fremtiden til helikoptermiljøet og plassering av hovedbasen.

I 2008 stadfesta Senterpartiet i den Rød-grønne regjeringen at “Bardufoss flystasjon skal utvikles som hovedbase for forsvarets fremtidige helikopterstruktur”. I Langtidsplanen fra 2012 fulgte vi opp det vedtaket med at “Bardufoss flystasjon videreføres som hovedbase for Forsvarets helikoptre med felles ledelse for 339 skvadron med Bell 412 taktiske transporthelikoptre, 337 skvadron med NH 90 kystvakthelikoptre og 334 skvadron med NH 90 fregatthelikoptre”

Å antyde at begrepet hovedbase for helikopter ikke eksisterer, slik forsvarsministeren har svart i spørsmål fra Senterpartiet i Stortinget er en merkelig argumentasjon. Det er tydelig at man her prøver å flytte hovedbasen til Rygge med tåkeprat i håp om at folk ikke skal skjønne det.

Flyttingen av 339-skvadronen og det som nå viser seg å være en nedlegging av hovedbase for helikopter, er nok et bevis på en feilprioritering og pengesløsing i Forsvaret. I Langtidsplanen bruker regjeringen store summer på å bygge ned kapasitet i Nord-Norge, for så å bygge opp tilsvarende kapasitet på Rygge.

Det er over flere år bygd opp et solid og verdifullt kompetansemiljø på Bardufoss. Etableringen av hovedbasen på Bardufoss ble ferdigstilt i år, i tillegg til det nye skvadronbygget er det etablert infrastruktur og inventar til den nye helikopterbasen. Det har vært ei svært omfattende investering, med kostnader på om lag 1 milliard korner.

Helikopter er avgjørende viktig for en vel fungerende hær. Helikopter gjør det mulig å raskt ta inn i nøkkelterreng som flyplasser, bruer og havner for å sikre fremføring av andre styrker og utstyr, kunne frigjøre seg fra veinettet og gjennom dalføre gjøre landstyrkene mer uforutsigbar for motstandere. En annen viktig kapasitet er behovet for medisinsk evakuering. Spesielt med Norges store arealer og geografi – med fjell, fjorder og daler – vil det i flere situasjoner gjøre det særs vanskelig for Hæren å operere effektivt uten denne kapasiteten. Andre instanser i samfunnet, som Hovedredningssentralen, fylkesmannen, politimestre og Politidirektoratet, har òg uttrykt skepsis knyttet til flytting av transporthelikopter ut av landsdelen, grunnet totalforsvaret av et stort område også når det kommer til beredskap. Bell-helikoptrene har også vist seg svært viktig i redningsaksjoner i nord, det er ingen tvil om at helikoptrene er viktig når det kommer til beredskap.

Senterpartiet har hele veien vært sterkt kritisk til langtidsplanen for Forsvaret, som regjeringen med støtte fra Arbeiderpartiet fikk vedtatt i fjor høst. Vi har hele tiden vært klar på at planen medfører ei svekking av Hæren og Heimevernet, og ikke minst forsvarsevnen i nord. Det er ikke satt av nok penger til investeringer de neste årene.

Kampen for helikopter på Bardufoss er ikke over. Til høsten skal Stortinget vedta en plan for Hæren og Heimevernets fremtid i Norge. Om Senterpartiet får gjennomslag, vil den inneholde dedikerte helikopter til Hæren og et sterkt helikoptermiljø med hovedbase på Bardufoss.

Etter Erna Solberg sine uttalelser er vårt eneste håp ei ny regjering som kan videreføre det arbeidet som har vært lagt ned på Bardufoss over mange år.