I fredagens FiN kommer Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen med noen utspill om Ullsfjordforbindelsen og den planlagte elektrifiseringen av Ullsfjordferga, iverksatt mot Troms Fylkestings vilje:

«Elektrifiseringsprosjektet må kunne stå selv om man ønsker Ullsfjordforbindelsen i fremtiden. Den er fortsatt uavklart, og det vil i hvert fall ta ti år før den er på plass. Vi kan ikke vente så lenge med å nå klimamålene

I samme artikkel sier hun at det er «viktig å jobbe opp mot klimamålene og klimaambisjonene parallelt med infrastrukturprosjekter».

Fylkesrådens klimaambisjoner gjør at det ikke lengre kan være tvil om hva fylket må gjøre: Sørge for at Ullsfjordforbindelsen blir etablert. Hun sitter selv med nøkkelen til gjenoppstart av planleggingen. Det kan fattes beslutning om det denne uke. Det tar ikke 10, men 4-5 år å realisere UFB fra dagens dato. Og nå må Agnete M. Hanssen raske på hvis det er klimamålene hun prioriterer. Årsaken er meget enkel:

Iflg tidligere brev fra fylket (fylkesråd Kristina Hansen) til UFB AS vil den elektrifiserte hybridferga over Ullsfjorden redusere utslippene med ca 3.200 tonn CO2 pr år. Der er helt sikkert en rekke faktorer (som utslipp fra investeringene) ikke tatt med, så 2.500 tonn er mer reelt. Men Ullsfjordforbindelsen vil spare 8-9000 tonn CO2 bare på kortere kjøredistanser pr år! I tillegg vil nedleggelse av Ullsfjordferga minst føre til en utslippsbesparelse på ca 2.500-3.000 tonn (kun grovt anslag, nedleggelse av el-hybridferga).

For hvert år som går uten Ullsfjordforbindelse vil altså dette fylkesrådet kunne bli ansvarlig for ca 11.000 tonn helt unødvendig ekstra CO2-utslipp årlig!

Fylkesrådet har bare en ting å gjøre: Starte planleggingen av UFB omgående! Og det kan ikke være vanskelig siden AP har det i sitt politiske program for denne perioden, og fylkesrådsleder og leder for samferdsel kommer fra AP. I tillegg er prosjektet overfinansiert, men de eksakte tall for investering og finansiering er blant annet det reguleringsplanen skal finne ut av.

Ferga som er tiltenkt Ullsfjordtrafikken kan uten problem flyttes til annen fergestrekning i Troms eller Norge. Frem til realisering av Ullsfjordforbindelsen kan en ferge over Ullsfjorden gå på syntetisk biodiesel. Det gir lavere klimagassutslipp enn den planlagte el- hybridferga! Derved slipper fylkesrådet å belaste klimaet med de helt meningsløse investeringene som skal til for å få el-ferga i drift. Det gir «dobbel» klimagevinst. Det er bare slik klimamålene kan nås.