– Alle våre innbyggere får et likeverdig tilbud

TILBUD TIL ALLE: - Alle våre innbyggere har fastlege og en trygg legevakt, skriver rådmannen i Lyngen. Foto: Arne Teigen