Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy. Foto: Torbjørn O. Karlsen

Kjære Skjervøyværinger og innbyggere i Nord-Troms!

«Om du e aleina, på denne kalde kveld. Ensomme tanka, de fylle sinn og sjel. Ka treng du i natta no- et glimt av stjerneskinn? Ei dør som skal åpne sæ, å du bli ønska inn.»

Vi var kommet godt i gang med å ta hverdagen tilbake, da det no i desember ble ei ny nedstenging av landet. På nytt måtte vi ta fram meterstokken og holde avstand, det ble igjen mindre fysisk kontakt, og digitale møter ble på nytt det vanlige. Dette var nok ekstra krevende for alle ansatte i skoler og barnehager. For 10-klassingene våre, ble utdanningsmesser og besøk på bedrifter og videregående skoler avlyst. Elever ble pålagt mindre fysisk kontakt, en sosial kontakt vi veit er så viktig. Vi får håpe at vi i løpet av første del av 2022 kan gå tilbake til en varig vanlig hverdag.

Det enorme frivillige arbeidet som gjennom hele året legges ned for at særlig barn og ungdom skal ha et fritidstilbud er helt avgjørende. Det er viktig at vi klarer å ha et variert tilbud, og at det skapes møteplasser som gir tilhørighet og samhold. Med den pågående pandemien og de restriksjonene det medfører er det spesielt viktig å ta vare på de unge. Åpen hall som blei satt i gang igjen av Vegard Ballovarre og Arnt- Hugo Sørensen, er eksempel på et lavterskeltilbud som slår an! Opptil 70 barn og ungdom har vært innom idrettshallen lørdagskveldene til et gratis tilbud for alle (til forskjellige tidspunkt). Foreldre stiller som frivillige vakter, og det kommer stadig mer variert tilbud for å favne flere. Sjakk-klubben har stilt med brett og tidtaking og musikkanlegg har kommet på plass som resultat av sponsing- det blir spennende å se om og hvordan dette kan videreutvikles!

Jeg var så heldig å få være med på å feire 100-års dagen til en av kommunens eldste innbyggere, flotte Helga Marie Hansen, rett før jul. Hennes klare råd til oss politikere var å satse på de unge. Med sin gode kjennskap til kommunen, samt engasjement og livserfaring, bør vi lytte til hennes råd.

Jeg vil i år spesielt trekke frem det frivillige arbeidet de eldre har bidratt med. Frivillighetssentralen har hatt en viktig rolle i å koordinere det frivillige arbeidet i forbindelse med covid-19 vaksineringene. Her har mange godt voksne Skjervøyværinger bidratt enormt. Deres innsats har gjort at vi stort sett har klart å opprettholde ordinær drift ved alle virksomheter og i tillegg klart å løse utfordringene som har rammet oss i forbindelse med covid-19 pandemien. Vi setter umåtelig stor pris på deres innsats. Tusen takk til Mental helse, LHL og Røde kors!

Vi kan alle bli flinkere til å gi hverandre en «klapp på skuldra», og da jeg, inspirert av en lignende pris fra Bø i Vesterålen søkte etter kandidater til denne, var engasjementet stort. Mange gjør en ekstraordinær innsats i skjervøysamfunnet. Diplom og blomst gikk denne gang til Arne-Bernt Soleng som sammen med andre i skjervøy Skøyte- og ishockeyklubb holder Norges nordligste skøytebane speilblank og klar for kommunens innbyggere. Halvor Eliassen som kjører opp skiløyper uendelig mange frivillige timer, både seint og tidlig, samt Janne og Hugo Pedersen fra Langfjord som bruker store deler av vår og forsommer til å rydde fjæra i Langfjord på Arnøy. Dere har alle gjort en ekstraordinær innsats, som vi andre kan nyte godt av- takk!

2022 er frivillighetens år, jeg håper at vi gjennom det nye året kan vise og verdsette hvor avgjørende frivilligheten er for kommunen. Vi vil trenge frivillige mer enn noen gang i årene som kommer. Alle kan ha noe fint å bidra med på sin måte, ut fra sitt utgangspunkt. Kanskje er det akkurat det du bidrar med som gjør en forskjell for en sambygding. Vi trenger alle noen som ser oss, noen å gå tur med, noen å snakke med. Vi trenger noen som bryr seg og ei hand å holde i, når det igjen blir lov. Det er mange måter å bidra frivillig på.

Jeg vil takke alle kommunalt ansatte som virkelig stått på for å holde hjulene i gang dette året. Dere har alle bidratt til at vi kunne gi våre innbyggere gode tjenester, selv om pandemien har rammet oss. Takk til alle bedriftene som har holdt dørene åpne når andre ble pålagt hjemmekontor.

Terrengløpet Skjervøy 20:1000 som ble arrangert i september var en knallsuksess, Øystein og Odin, dere har virkelig satt Skjervøy på løpskartet. Det har nok aldri vært så mange deltakere på et idrettsarrangement i kommunen -og for en måte det ble gjennomført på, sjøl værgudene stilte opp! Løpet var ikke bare for de aller raskeste, det har også gitt oss vanlige motivasjon til å være mer aktiv.

Forventningene som skapes om hva jule- og nyttårstiden skal inneholde kan være vanskelig for mange å leve opp til. Så er det prisverdig å se at noen i Skjervøysamfunnet legger egne juleforberedelser til side, og bruker masse tid på å lage matkasser og organisere julegaver til de av våre som har mindre å rutte med. Kristi Lembricht og Lene Hoel, dere gjør en forskjell! At dere i ei hektisk tid med studier, jobb og julestri legger ned så mye arbeid i å gjøre hverdagen litt bedre for noen som trenger det, setter mange umåtelig stor pris på.

Med et innlednings- og avslutningsvers av «Vuggesang til Jul» oversatt til norsk av Rita Eriksen, til nordnorsk av Monica Steinsvik Larsen, håper jeg de fleste kan se tilbake på ei fredfull julehøytid.

«Så vakkert den lyde, den kjære gamle sang. Om barnet i krybba, å englans lyse klang. Så mjukt å så stille, han kviskre til enkvær: Døra står åpen, du e velkommen her.»

Ønsker alle et velsignet nyttår.

Ta vare på hverandre i det nye året og vis omtanke.

Ørjan Albrigtsen, ordfører