Naturbruk på Skjervøy satser stort på en undervisningsbåt for de to skoleårene yrkeselevene tilbringer i skole. Investering i en moderne båt er kostbar og egentlig ikke innenfor rammene til videregående skole. Politikere kaster seg inn i debatten om hvordan et så stort beløp kan skaffes til veie. For meg ser det ut til at det er mangel på forståelse av hvordan yrkesopplæring er bygd opp.

Allerede rundt 1990 så kloke hoder i departement og direktorat at det ikke var mulig for lærere og skoler å følge med ei rivende utvikling i arbeidslivet. Det resulterte i at Reform 94 la opp til at hoveddelen av yrkesopplæring skulle legges ute i bedrifter og arbeidsliv. To år i skole som elev, deretter to år som lærling i bedrift. I tillegg fikk vi faget som nå heter Yrkesfaglig fordypning. Yrkesfaglig fordypning kan og bør legges i bedrifter. Endringa ble innført på papiret i 94, men endring av praksis har vist seg å være langt mer utfordrende. Min erfaring sier at bedrifter gjerne tar imot elever til yrkesfaglig fordypning, men det forutsettes at ledelse og arbeidere for øvrig blir godt informert og får anledning til å prøve ut ordningen.

Jeg kan forstå ønsket om en moderne undervisningsbåt. Flott for lærere, spennende og relevant for elever, men økonomisk umulig. I det minste umulig dersom et slikt prinsipp også skal gjelde for øvrige yrkesfag. For hva må man anskaffe på Teknologi- og industrifag av biler, anleggsmaskiner osv.? Tenk om Helse- og oppvekstfag skal ha pasienter, eldre og uføre inn i skolen. Et minisykehus og aldershjem blir ingen bagatell. Det er ikke vanskelig å se at en tilsvarende satsing på alle yrkesfaglige linjer og fag er umulig.

Jeg anbefaler at lærere, skoleledere og politikere senker skuldrene angående undervisningsbåt til ti, femten, tjue millioner eller hva nå en slik båt koster. Faglig spesialisering skal elevene få i arbeidslivet. Dersom det brukes like mye energi og spalteplass på å få elevene uti bedrift, som det til nå er brukt på å skaffe penger til den nye båten, må vi anta at innføring av yrkesfaglig fordypning ute i arbeidslivet vil gå som smurt.

En moderne undervisningsbåt. En flott motivasjonsfaktor både for elever og lærere - ja. Men som et prinsipp for yrkesfaglig opplæring - en umulighet.