Har vi en sykepleierkrise, eller er det kun sykepleierforbundet som slipper til i media?

Den siste tids fokus på eldreomsorgen og sykepleiermangel, retter oppmerksomheten på medikamenthåndtering, men ikke på alle de andre viktige oppgavene som utføres innenfor helsevesenet.

Hvor blir det av det tverrfaglige fokuset, som blir mer og mer viktig når problemstillingene er komplekse? Hvor blir det av fokuset på pleien, som i hovedsak utføres av hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, vernepleiere, ergoterapeuter og assistenter?

Skyldes dette at sykepleierne har en sterkere fagorganisasjon, som har ressurser til å skape mer oppmerksomhet omkring egen profesjon, gjennom blant annet lobbyvirksomhet?

Ahmed Aadan Warsame Foto: Privat

Det er ikke bare sykepleierne som har en rekrutteringsutfordring. Dette gjelder alle grupper i helsevesenet. Det er viktig å satse på bredde i rekrutteringen, for å møte utfordringene omkring at stadig flere yngre får omfattende hjelpebehov, for eksempel yngre personer som blir demente. Her kan for eksempel vernepleiere gjøre en god jobb.