Kjære same

Vi i Nordkalottfolket må få lov til å beklage på det sterkeste, at dere har fått oppleve det samiske folk på sitt verste. Dere skjønner, at mens samene har forlangt at det norske samfunnet må ta oppgjør med sine holdninger overfor samene, har samene selv ikke tatt oppgjør med sine egne holdninger til sine egne.

Jeg har selv erfart å bli anklaget for å gjøre andre samer kvalm da jeg holdt min nyttårstale på mitt morsmål, norsk, og ikke samisk. Min leder, Toril Bakken Kåven, blir stadig bortdefinert både som same og samisk næringsutøver. Dette til tross for at hun antakeligvis driver den aller eldste samiske næringsutøvelsen som finnes. Sanking av naturens viltvoksende ressurser som videreforedles til mat. Liketil familienavn og -historie trekkes frem og hånes.

Slik kunne vi ha fortsatt med å gi mange eksempler på samiske holdninger som ekskluderer og gjør det samiske fellesskapet mindre og trangere. Denne hetsen som har som mål å ekskludere samer fra å være samer og være meningsberettiget - om man ikke har den samme meningen som er vedtatt av flertallet.

Som parti er vi svært vant til dette. Vår politikk utfordrer den samiske «sannheten» om at det er rein, kofte og samisk språk som gjør deg til same god nok. Vår politikk utfordrer holdningen om at reindriftsnæringen skal ha enerett i utmarka. Vår politikk krever likeverd også blant samer, ikke bare likeverd mellom samer og det norske samfunnet.

Vår politikk inkluderer og anerkjenner at vårt samfunn er flerkulturell, og at vi utvikler dette samfunnet best sammen. Vår politikk provoserer den «vedtatte» sannhet om hva en same er og hvordan vi bygger gode samfunn for samer – disse bygger vi sammen med andre innenfor det norske samfunnet, mener vi.

Vi er også lei oss for at den interne samehetsen ikke bare trakasserer en næringsutøver personlig, og at den når så store høyder at den også refereres i riksmedia. Dette er ikke noe samene som folk kan være stolte av. Det forteller oss at det er på høy tid å ta tak i holdningene som råder blant samene selv, mot andre samer. Vi må starte å rydde i eget hus, og det første vi må gjøre er å anerkjenne denne interne samehetsen som et samfunnsproblem.

Vi har et stort arbeid foran oss. Ikke bare skal vi utvikle gode likeverdige samfunn for oss alle, men vi må også luke bort samenes destruktive holdninger til sine egne.

I kampen for et inkluderende og likeverdig samfunn er alle velkommen, også de som ikke har noen ambisjoner om politiske verv. I Nordkalottfolket er alle gode nok, hos oss er vi alle likeverdige.

La deg ikke skremme. Skriv deg inn i manntallet, bruk demokratiet og din stemmerett. Hjertelig velkommen, om du heter Monsen, Utsi eller Hansen. Det er god plass til oss alle.