I disse dager er det over 60 dager siden Russland invaderte Ukraina og det er over 80 år siden vi opplevd krig i Europa.

Det man oppleve i dag at vi har ett sterk NATO, og at generalsekretær Stoltenberg har vist god lederskap i den vanskelige tiden.

I media for en stund tilbake kunne man lese at nestleder Knag Fylkesnes i SV ville at Norge skulle melde seg ut av NATO, og heller satse på ett nordisk forsvarssamarbeid med Sverige, Finland og Danmark.

Det er noen av oss som huske hva som skjedde på 1930-tallet da Norge ikke satse på forsvaret, og hadde da ikke våpen til å stå imot Tyskland i 1940.

Nå i dag oppleve man at Sverige og Finland har planer om å søke medlemskap i NATO, og da må man se bort ifra nordisk forsvarssamarbeid uten NATO.

I dag oppleve man at Russland bombardert byer i Ukraina, og dette rammer sivilbefolkningen, og mange har flyttet ifra Ukraina.

Det er skremmende at varlige russere ikke få se på TV hva som skjer i Ukraina.  I tillegg kan man lese at skilandslaget i Russland har samling i Krim, og et virker som toppledelse i Kreml bryr seg lite at hele den vestlig verden har fordømt invasjon av Krim.

Dersom man skal stoppe krigen i Ukraina, er det viktig at Russland blir utestengt ifra internasjonale idrettskonkurranse i flere år.

I disse dager får Norge mange flyktninger ifra Ukraina, og det er viktig at man tar imot disse menneskene med varme hender.

Det man må huske på i denne saken er at det ikke er de vanlige russere sin skyld, men den politiske ledelse i Kreml.

I dag bor det vanlige russere i Norge, og disse russere må få oppleve at det er trygt å bo i Norge.

Nå er det viktig at man står samlet med befolkningen i Ukraina, og at man også har godt vennskap med vanlige russere.

Stopp krigen nå, Putin.

Stå på Stoltenberg.

Leve Ukraina.