Kommunene har i dag ansvar for boligplanlegging. Kommunepolitikerne ser selv på lokale behov og muligheter, og tar beslutninger utfra det. Tanken til Arbeiderpartiet er, at hvis bare Arbeiderpartiet nasjonalt får bestemme hvordan dette skal gjøres, så vil problemet forsvinne.

For det første er det naivt å tro at en Arbeiderpartipolitiker i Oslo vet bedre enn en Arbeiderpartipolitiker i Os hvordan boligreguleringen i Os burde gjøres. Lokalpolitikere kjenner lokale forhold best. For å få i nærheten av like god oversikt over lokale forhold som det kommunepolitikerne sitter på, ville det krevd et massivt statsbyråkrati for å løse oppgaven Arbeiderpartiet vil at de skal løse. Det vil bare føre til tregere prosesser, økte kostnader for skattebetalerne og dårligere løsninger.

For det andre er ikke boligmangel et nasjonalt problem. Det er utfordringer først og fremst i de store byene og områdene rundt. Det betyr ikke at det er perfekt ellers i landet, men utfordringene i storbyene gir ikke behov for å overstyre alle andre kommuner i samme slengen. Konklusjonen blir at forslaget bør legges i den voksende skuffen på Youngstorget med Arbeiderpartiets dårlige ideer.

Hverken Arbeiderpartiets nasjonale boligplan eller vilje til overstyring av kommunene er noe nytt. Mange lokalpolitikere kjenner på frustrasjonen av å måtte kjempe oppover i byråkratiet for å få til gode løsninger lokalt. Under den rødgrønne regjeringen fikk kommunepolitikerne medhold av staten i bare 4 av 10 saker. Under Høyres ledelse har tallet økt til 7 av 10. Det er fordi vi tror på det lokale selvstyret, og stoler på at kommunepolitikerne som regel vet best hvordan de skal styre sin egen kommune.

Regjeringen har gjort flere tiltak for å øke boligbyggingen. Vi har blant annet forenklet kravene til boligbygging. OBOS melder at dette kommer til å gjøre det mellom 150.000 og 750.000 kroner rimeligere å bygge boliger. Det kommer alle boligkjøpere til gode. Disse tiltakene har fungert. Vi må helt tilbake til 80-tallet for å finne forrige gang det ble bygget så mange nye boliger. Det viser at forenkling, ikke byråkratisering, er den rette medisinen for å få bygget flere boliger.

Det minste politikerne kan gjøre dersom vi ønsker mer boligbygging er å fjerne unødvendige og fordyrende krav. Derfor vil Høyre fortsette å forenkle regelverk for å gjøre det raskere og billigere å bygge flere boliger.