Har lest Oddmund Enoksen sitt innlegg i Nordlys og jeg må si meg enig med han når det gjelder strømproblematikken i dagens Norge. Mange nordlendinger mener at vi for all del ikke må bygge ut kraftnettet for da risikerer vi å måtte dele strømoverskuddet med resten av landet.

Paradokset er at når vi mener at det er problemer hos oss så forventer vi  at resten av Norge stiller opp og bidrar til å løse problemene våre.

Fordelen med billig strøm her nord må vi for all del beholde. Det er holdningen blant mange nordlendinger i dag. Skit i resten av landet! Leve Nord-Norge!

Den som tror at vi er selvforsynt når det gjelder våre behov her opp bør revidere sin oppfatning. Vi er avhengig av omverden i større grad enn mange andre landsdeler etter min oppfatning. Vi ønsker godvilje fra resten av landet, på områder hvor vi sliter i dag, og da er det dårlig strategi å vise slik egoisme som jeg registrer i media i dag.

Den eneste mulige strategien, for å løse alle dagens problemer i landsdelen, i Norge og resten av verden, er å samarbeide om løsninger. Ingen klarer seg alene og de utfordringene som vi opplever i dag må løses ved at vi samarbeider, også globalt.

Vi har fordeler i Nord-Norge i dag i forhold til resten av landet og disse vil vi selvsagt beholde. Jeg kan liste opp fordelene:

-          Nedskrivning på gjeld i Lånekassen

-          Lavere skatt på alminnelig inntekt

-          Lavere trinnskatt (3.trinn)

-          Ekstra fradrag på skatten i form av Finnmark og Nord-Troms fradrag

-          Bortfall av forbruksavgift på strøm

-          Bortfall av mva. på strøm

I politikken vet vi at det er «kjøttvekta» som teller og tenk om resten av landet reagerer på den egoismen som vi utviser her oppe.

Nei la Statsnett styre med strømforsyningen og håp på at ikke landet der sør reagerer på den småligheten som vi viser i landsdelen.