I disse dager foregår det lønnsforhandling mellom partene i arbeidslivet. Men det er en gruppe som i det siste har fått endret

sin kjøpekraft negativ, og det er minstepensjonistene. Når er det deres tur?

Da vi hadde korona ble mange av de eldre isolert, og fikk ikke delta på sosialt samvær. I dag opplever mange at drivstoff koster over 20 kroner, og noen av de eldre er nøyd til å bruke bil for å komme på sosialt samvær, og dermed får de eldre ikke en verdig alderdom.

Noen av de eldre har nedbetalt sine bolig, og når kommune øke eller innføre eiendomsskatt, går det utover minstepensjonistene. I noen bykommune innføre man bompenger, og igjen taper minstepensjonistene.

I tillegg har matpriser og kostnader til medisiner økt, og dette går utover minstepensjonistene. Når man blir eldre er det viktig at denne gruppa får en verdig alderdom, og med økning av drivstoff, matvarer, medisiner, strøm, og kommunale avgifter samt innføring av bompenger, får minstepensjonistene en negativ inntektsforløp.

Under siste valgkamp snakke Støre og Vedum at et var vanlig folk sin tur, og det virker som Vedum og Støre har glemt minstepensjonistene.

Følgende spørsmål går til Vedum og Støre: Når skal minstepensjonistene få ett inntektsløft?

Nå er det minstepensjonistene sin tur.