Overvåking og forbud er på vei til å true trivselen for folk