Utdanningsforbundet Skjervøy ved Skjervøy barneskole og verneombud følger opp saken med elevrådet i Framtid i Nord 30. mai 2022. Elevrådet ved Skjervøy barneskole krever handling fra politikere i kommunen og forlanger en ny skole. De viser til dårlig bygningsmasse, dårlig ventilasjon, kalde og trekkfulle klasserom og manglende universell utforming mm.

Utdanningsforbundet ved Skjervøy barneskole støtter fullt opp om elevrådet. Skolebygget, der den eldste delen er fra 1953, tilfredsstiller få/ ingen krav til nyere standard på undervisningslokaliteter hverken for elever eller ansatte. Fasadene som møter oss er nedslitte.

Det er på tide politikerne våkner og tar inn over seg realiteten ved Skjervøy barneskole. Ingen universell utforming, dårlig ventilasjon (et anlegg som surrer hele tiden), gir ikke gode forhold hverken for hørselshemmede eller vi ansatte/elever som står i det hele dagen. Verneombud har mottatt meldinger på astmaplager. Våre arbeidsforhold er rett og slett for dårlige.

 I et samfunn med økende rygg- og nakkeplager sitter lærere med gamle benkeplater som arbeidsbord, alt i samme høyde, med unntak av 3 stk. heve/senkbare bord. Kravet om størrelse på kontor for den enkelte er langt under det som er tilfredsstillende. I Arbeidstilsynets regelverk viser de til at hver enkelt kontorplass skal ha 6 m2.

I dag har hver kontorarbeidsplass et sted mellom 2-3 m2. I tillegg har hver enkelt arbeidstaker sin garderobe hengende inne på kontoret. Gjerne på en knaggrekke som ikke dekker alle. I løpet av en arbeidsdag er lærerne ute å har sine inspeksjoner i uteområdet. Det medfører at det ofte henger vått arbeidstøy inne på kontorene - gjerne dryppende på nærmeste arbeidsplass (!)

Inneklima på kontorene blir dårlig. Vi er altfor mange ansatte på for liten plass med dertil  manglende ventilasjon. Når man sitter opp til 6-8 personer på et kontor som er beregnet til halvparten, sier det seg selv at det er for dårlig. Et eksempel, idag deler opptil 7 personer et kontor i underkant av 16m2.

Regnestykket for gulvareal er enkelt å kalkulere. Her skal lærere ha veiledning av assistenter, planlegge eget arbeide, ha teamtid, kunne ta telefonsamtaler både med foreldre og andre offentlige instanser tilknyttet enkeltelever. Det er en stor utfordring pr. i dag. Vi mangler rom for å kunne utføre slik arbeid. En så stor lærertetthet på kontorene medfører i seg selv mye støy. Dette vanskeliggjør lærerens individuelle arbeid.

Så er det toalettforholdene. 3 toaletter til 40 ansatte. Høres kanskje nok ut. Problemet er bare at to av toalettene er fra femtitallet, der dørene har runde luftehull nede. De står i tillegg i direkte tilknytning til fellesarealet for pauser samt innganger  for besøkende og elever.

Dette gjør at ansatte kvier seg for å bruke toalettene.

Sist men ikke minst. Det fysiske læringsmiljøet ved Skjervøy barneskole er for dårlig. Et bygg som ikke samsvarer nye læreplaner, ei heller en innbydende lærende ramme for elevene. Elevene tilbringer størsteparten av dagen sin på skolen hvor murpuss faller av veggene, vinduer som står å rister i vind, trekkfullt og som sagt et klimaanlegg som surrer hele dagen mm. Er det dette vi ønsker for fremtidas elever ved skolen? Nei! Vi oppfordrer politikere til å besøke skolen. Se rammene elevene jobber i og se hvordan de ansatte sine arbeidsforhold i virkeligheten er.

De senere år har Skjervøy kommune slitt med å få godkjente lærere til ledige stillinger.

Det er ikke flott å presentere Skjervøy barneskole, hverken klasserom eller arbeidsrom til de som tenker på Skjervøy som sitt neste arbeidssted. I tillegg konkurrerer vi nå med nabokommuner som har satset på skolebygg. Det er klart vi taper den kampen. Det er ingen som egentlig ønsker å jobbe under slike forhold.

Vi håper politikerne tar oss på alvor. En nedgang i pedagogisk personale, ufaglærte i stillinger, det er hverdagen for oss. Det nytter ikke å sminke over et gammelt bygg. Skadene er der og vil ligge under overflata. Det er prøvd tidligere. Det er bare en utsettelse av det uunngåelige. Vi trenger en ny barneskole på Skjervøy!

En ny skole vil gi elever økt lærelyst. De ansatte får bedre arbeidsforhold og motivasjon. Det er viktig at arbeidstakerne ser at de blir tatt på alvor. Skjervøy trenger et bygg som er representativt for kommunen når søkere til lærerstillinger skal foreta sine valg.