Underskriftskampanjen mot elektrifisering av Ullsfjordferga viste at folk er meget oppmerksomme på saken, de forstår utmerket at dette er en bevisst, handling for å trenere behandling av Ullsfjordforbindelsen, og de er rasende.

Kommentarfeltet i underskriftkampanjen viste dette til fulle. Hadde vi holdt underskriftskampanjen en uke til kunne tallet blitt flere tusen underskrifter. Av tidshensyn valgte vi imidlertid å sende inn kampanjen etter at de påkrevde 500 underskriftene var tegnet. Dette tok kun 48 timer.

Lyngen Næringsforening gjør oppmerksom på at det var det forrige fylkesrådet som står bak det som folk nå opplever som en infrastrukturell fadese, uten sidestykke i regionen. Da nåværende fylkesråd tok over, var anbudene ute og fadesen gjennomført.

Det kan se ut som om man hadde mer vilje til å ødelegge for Nordområdeveien/Ullsfjordforbindelsen (UFB) enn å få en mest mulig klimavennlig ferge. De fleste alternativ gir nemlig lavere utslipp enn den hybridferga de foreslo og bestilte. Den var full av stedbundne investeringer uten alternative steder å flytte til siden fergeleiene med installasjoner er vanskelig å flytte på.

Man gikk for sikkerhets skyld ut med anbud hvor bare denne teknologien (el-hybrid) skulle tilbys, mens det de egentlig skulle sagt i anbudsdokumentene var at de skulle ha den ferga som hadde laveste utslipp. Det var nemlig målet med saken.

Samtidig som man på denne måten fikk stoppet UFB, sørget det forrige fylkesrådet for at Bjørklids ferjerederi, lokal leverandør av fergetjenester gjennom mange tiår, måtte legge ned! Var det ikke lokalt forankrede arbeidsplasser i distriktene Sp gikk til valg på?

Troms er et vanskelig fylke hva angår strømnett og strømleveranser. Mange små steder på kysten med varierte behov skal forsynes hver dag. Fylkesrådet bidro, med sin beslutning, til å legge enda større press på strømnettet i de marginale kyststrøkene. Beslutningen om å øke presset på strømnettet var HELT unødvendig. Dette fordi flere alternativ fremdriftsmedier ville gitt lavere utslipp: Hydrogen, syntetisk biodiesel og moderne gassturbiner. Hvorfor ikke ta et alternativ med lavere utslipp av klimagasser, UTEN store, stedbundne investeringer?

Vi forstår jo at det kan føre til at UFB blir realisert, men vi har forstått at det er dette nåværende fylkesråd ønsker?

Nå er situasjonen en helt annen! Nå skal alle fergene i Troms elektrifiseres og mange av fergene i hele landet likeså. Derved er det enkelt å flytte den påtenkte Ullsfjordferga til annen destinasjon i Troms. Det er derfor vi går ut med dette nå. Det er nemlig FULLT MULIG å flytte ferga FØR det gjøres fatale, stedbundne investeringer. Det vil nok koste litt penger å få med på det, men det vil bli bagateller i forhold til alle de sparte investeringene. Norleds ferge over Ullsfjorden kan gå resten av tiden på syntetisk biodiesel og gi oss enda renere luft enn hybridferga.

Det billigste alternativ for Fylket og med såkalt 0-utslipp er nemlig å legge ned hele fergeforbindelsen. Ferger er svindyre, og Fylket kan spare milliarder på å erstatte de med fastlandsforbindelse. Det forrige fylkestinget i Troms Fylke vedtok videre planlegging av Ullsfjordforbindelsen og sa nei til elektrifisering av ferga over Ullsfjorden. Nå overtar de styringen på nytt og de vil helt sikkert makte å realisere UFB. I de tre år som er gått har nemlig denne forbindelsen styrket seg vesentlig. Nye trafikkundersøkelser viser helt andre tall for trafikk, bompengeinntekter og betydning folk og næringsliv. Finansieringen er kraftig styrket hvilket gjør UFB enkelt å løfte over til virkeligheten.

Vi anmoder til slutt Fylkesrådet om å gjennomgå argumentene for elektrifisering i det forrige fylkesråds saksfremlegg. Etter vår oppfatning er alle argumenter feil. Det står blant annet at UFB vil bidra til større utslipp. Det riktige er at Nordområdeveien/Ullsfjordforbindelsen vil redusere utslippene fra biltrafikken med 65%!

Vi ser frem til dialog med Fylkesrådet om flytting av ferga og stopp med elektrifiseringsprosessen i Ullsfjorden. Vi har behov for elektrisiteten til vårt eget næringsliv som er i utvikling og vekst.