I løpet av de nærmeste ukene avholdes det årsmøter i de forskjellige lokalpolitiske partiene. Dette møtet danner grunnlaget for lista partiet stiller til kommunevalget. Derfor er dette møtet viktig for det som i neste omgang skal skje i kommunestyret, og hvilke representanter som har ansvaret for å lede kommunen. Det er kommunestyrerepresentantene som står nærmest innbyggerne, og disse har et stort ansvar for tilbudene og utviklingen i egen kommune.

Å være lokalpolitiker kan være både interessant og svært givende, og kanskje også et ansvar flere bør kjenne på. Dessverre har jeg hørt mange uttale at «dette orker jeg ikke å bruke tid på, for det er jo kun kjeft å få». Og ja, det kan nok til dels være riktig, for vi vet jo at det som oftest er lettest å trekke fram det negative. Det er da viktig å huske på at man tilhører et parti, og at det er flere som står samlet bak eventuelle påstander og beslutninger. Det gjør som oftest at kritikken ikke tas personlig.

I de fleste kommunene stiller ikke alle de politiske partiene lister, og i de minste kommunene er det kanskje bare noen få lister. Det tror jeg er svært negativt for demokratiet, da dette er med på å begrense den politiske debatten. Hovedårsaken er at vi har en kommunestruktur med mange små kommuner, og det er derfor umulig for mange parti å finne nok folk som vil representere partiet i kommunestyret.

I min egen kommune er det seks politiske parti representert i kommunestyret. Det tror jeg er normalt i en kommune på vår størrelse. Vi opplever imidlertid at de fleste partiene, og kanskje samtlige, kunne tenkt seg flere medlemmer som kunne være med på årsmøtene og andre politiske møter.

Alle trengte ikke si seg villig til å representere partiet i kommunestyret, men kunne delta i den politiske debatten og gi innspill til de som var valgt inn i kommunestyret. Det ville vært inspirerende og givende, og kanskje med på å påvirke de politiske beslutningene til det bedre for våre innbyggere. Det hadde derfor vært veldig hyggelig hvis du ville møte på vårt årsmøte, og jeg oppfordrer deg ved interesse til å ta kontakt med meg eller andre i mitt parti, eventuelt andre parti - for alle trenger ny rekruttering.