I dag har skolen to klasser på første trinn og en klasse andre trinn, skolen har gjennom tid hatt gode søkertall til denne utdanningen. Dette er en utdannelse av arbeidskraft som absolutt alle etterspør i dag, ikke bare våre tre kommuner.

Ved endt utdannelse er alle garantert jobb, da det er mangel på slik arbeidskraft i de aller fleste kommuner. Med den demografiske utviklingen som er i vårt samfunn vil etterspørselen bare bli økende i de kommende årene.

Ved å ta bort en klasse vil det i neste omgang kunne bety at VG 2 helse og omsorgsfag blir betydelig svekket og i neste omgang, forsvinne helt.

For å kunne beholde bosetning og utdannelse i distriktene er det av stor viktighet og betydning at tilbud som dette blir opprettholdt også ved Nordkjosbotn VGS.

Som ordførere kan vi ikke under noen omstendigheter godta at dette tilbudet blir rasert, slik det nå er forslag om. Vi kan ikke gå med på at flere og flere utdanningstilbud blir lagt ned i distriktene, det medfører kun en enda større sentralisering av utdanningstilbud i vårt fylke.

Vi forutsetter at tilbudet helse og omsorgsfag fortsetter slik det er i dag ved Nordkjosbotn VGS.