På vegne av arbeidsgruppa til støttegruppa for våre fastleger. Bente Ludvigsen, Hege Storsteinnes, Søssa Jullum, Anita Johannesen, Per Inge Stenhaug og Reidar Lund.

Vi som pasienter får beskjed i Framtid i nord 17.12.2021 fra ledelsen i Lyngen kommunen om å «roe oss ned». Vi må ta hensyn til at vårt engasjement gir dårlig arbeidsmiljø både på legekontoret og i administrasjonen i kommunen.

Ikke en setning om forståelse for hva denne situasjonen gjør med oss som pasienter.

Vi som er pasienter, må sitte rolig å se på at ledelsen med flere, gjør iherdige forsøk på å få fjernet vår fastlege Carol Pascoe. I et øyeblikk er hun oppsagt, så gjør ledelsen helomvending og sier hun ikke er oppsagt, for så å si at hun er i ferie, til sist at hun er i permisjon. Da er det kanskje ikke så rart vi blir forvirret og lager opprør.

I skrivende stund hører vi at den andre fastlegen i Lyngen er sykemeldt. Altså er begge de to legene vi har hatt gjennom mange år ikke tilgjengelig. Det er vel kanskje ikke en tilfeldighet? Dette er to leger som er bosatt i Lyngen og som ønsker å være her. Er ikke det positivt?

De fem øvrige legene har et innlegg i FIN 18.12 hvor de stiller seg spørrende til om de er ønsket i kommunen. Klart de er ønsket av oss og det vil vi understreke. Vi trenger alle legene, også Pascoe og Haugstad.

Denne saken handler ikke om disse legene. Denne saken handler om hvordan ledelsen har håndtert saken med vår tidligere kommuneoverlege Carol Pascoe. Den handler om at nå må andre inn å se på hva det er som foregår. Vi som pasienter må få lov å uttrykke vår fortvilelse over å ikke ha våre to fastleger tilgjengelige.

Vi har bedt om et møte med ledelsen, men har bestemt oss for å trekke dette fordi vi er frarådet å gå i møte med to av de involverte, rådmann og kommunalsjef. De vil selvsagt ikke kunne gi oss informasjon. Da nytter det ikke med møter. Det vi ber om, er at politikerne i Lyngen kommune nå må komme på banen og se dette fra vår side. Det er nettopp politikerne som bør ha møte med ledelsen for å få svar. Er noen vilje til det mon tro?

Kommunelege i Lyngen, Carol Pascoe. Foto: Arne Teigen

Etter en kommentar fra leder i støttegruppen, på artikkelen om «legesituasjonen i Lyngen» som var på trykk i FIN 26.11 har det tilnærmet tatt av. Det er så mange som har tatt kontakt og ville dele sine erfaringer. Dette resulterte i at noen av oss bestemte oss for å lage en støttegruppe for vår fastlege på sosiale medier. Den vokste raskt og er nå utvidet til også å støtte den andre fastlegen vår Arne Haugstad.

Overraskende mange forteller oss om at de vil støtte disse to legene gjennom støttegruppa, men ikke våger å vise sitt navn, fordi de er redde. Redde for å få problemer på jobben sin. Redde for å få tilsnakk, redde for å eventuelt ikke få den hjelpen de trenger når de må til lege eller legekontor. Dette signaliserer en fryktkultur i befolkningen. Er det slik ledelsen i Lyngen vil at det skal være? Ingen skal si noe for da blir det trøbbel.

Hva skjedde egentlig i intervju-prosessene av ny kommunelege? Ble vår fastboende lege Arne Haugstad forbigått med vilje? Kan man da tenke at ansettelsen er avgjort før intervjuene er gjort?

Dette er hvordan vi oppfatter saken og vi kan ikke på noen måte roe oss ned. Derfor har vi valgt å si ifra. Blir det reprimande på oss nå da? Siden vi våger å si dette høyt?