– Mange har for dårlige vilkår

Mer kontroll skal gi tryggere veier og bedre arbeidsvilkår, skriver samferdselsministeren i dette innlegget.

Foto: Are Bergset Elvestad

Alle arbeidstakere i Norge skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår. Også i transportbransjen. Men i transportsektoren ser vi dessverre at mange arbeidstakere har for dårlige vilkår. Vi tar nå viktige grep for å få de useriøse aktørene bort fra norske veier.

I høst la regjeringen fram en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Planen inneholder 39 tiltak, som sammen skal bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen, like konkurransevilkår mellom næringsaktørene og sørge for at de som jobber i transportsektoren har trygge arbeidsplasser og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) Foto: Alf Simensen / NTB

Det haster med å få bedre arbeidsvilkår i transportsektoren. Spesielt gjelder dette for varebilsjåførene. Politiet og øvrige kontrolletater har avdekket kriminalitet i varebilbransjen, blant annet arbeidslivskriminalitet, og vi har hørt flere historier om høyt arbeidspress og lange arbeidsdager for mange varebilsjåfører i Norge. I en ny rapport fra senteret for arbeidslivskriminalitet i Oslo og omegn, kommer det fram at hvert tredje varebilselskap bryter arbeidsmiljøloven. De har blant annet avdekket betydelige mengder svart arbeid, indikasjoner på trygdesvindel og utnyttelse av sårbare arbeidstagere.

Med 35 flere kontrollører i jobb for Statens vegvesen, vil samferdselsministeren sette inn et støt mot useriøse aktører i transportnæringa. Foto: Statens vegvesen

Vi vil sosial dumping og useriøse aktører i transportbransjen til livs.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)

I 2022 kontrollerte Statens vegvesen til sammen 224 transportbedrifter for brudd på kjøre- og hviletid. Totalt ble det avdekket over 25.000 brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Å bryte reglene for kjøring og hvile gir ikke bare dårlige arbeidsforhold for sjåførene og vanskelige konkurranseforhold i næringen. Det gir også dårlig trafikksikkerhet for alle som ferdes på norske veier.

En slik situasjon er helt uholdbar. Vi jobber nå med oppfølging av alle punktene i handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren. Som et ledd i oppfølgingen, satte regjeringen i statsbudsjettet for 2023 av 40 millioner kroner til Statens vegvesen. Nå brukes noen av disse midlene til å ansette 35 personer som skal jobbe med kontroll og tilsyn i Statens vegvesen. Flere av disse stillingene er allerede lyst ut.

I løpet av vårens skal minst 32 av de nye 35 medarbeiderne ansettes rundt om på trafikkstasjoner i hele landet. Blant annet i Fauske, Molde, Tønsberg, Odda, Lærdal, Lanner, Lillestrøm, Lillehammer, Kongsvinger, Tynset, Steinkjer, Åndalsnes, Gjørvik, Billingstad, Stavanger, Drammen, Ørje og Jessheim.

Vi vil sosial dumping og useriøse aktører i transportbransjen til livs. Med mer kontroll og tilsyn skal det bli enda vanskeligere å drive ulovlig transportvirksomhet.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no