Maisnøen er fin å se på.

Statsforvalteren sier også så.

Men sier at der skal vi ingen skuter sjå.

I Sverige seier dom som så.

På Sveriges snø får du med skoter åka endå.

***

Med en skuter eller så, da vil vår natur forgå.

Snyrev, snyugle å måse er deriblant og-så.

Men av en politiker kunne de bolyst få.

Om han da sitt folk ville forsmå.

Det vil vi valgnatten se derpå.

***

Vi hadde et håp vi mange små.

Når vårsola blinke på himmelen blå.

Et kjent fjellvann å nå.

På nattmorran når skaren er hard å trå.

Der smellfeite røyer i ny og ne kan bite på.

***

Vi ville mot Nikkersadelen stå.

De sier vi stilt skal trå.

Fiskevann i det fjerne skal du ikke nå.

Dit skal vi aldri nå.

Det kan du banne på.

Det er den illrøde tråd.

***

Bøter det kan du få.

om du skuterkriminalitet skulle begå.

Statsforvalteren og oppsyn sier så.

For lover som ingen andre kan forstå seg på.

Turlagets stillhet den skal bestå.

Det er bedre å slite seg ut både gul og blå.

Det må da vi andre også forstå!

***

Om en skuter litt ut av kurs skulle være frempå.

Noen med et telt og en kjærest bakpå.

Da kommer polti med loven i hånd og blålys på.

De henter inn bøter både på 15 og 20-K.

Penger til helikopter for jakt og spenning i det blå.

Og sånn gå no dagan å flyttelassan sør, sann!