Det er en fast tradisjon at fylket deler ut skolesekker til alle førsteklassinger i fylket. Dette skal være en sekk som alle skal kunne bære sine første skolebøker i, samtidig som den skal være i en farge som gjør at barna skal sees i trafikken. Det har tradisjonen tro vært stor stas for de vordende førsteklassingene som får overrakt sekken på vårparten, før sitt første skoleår begynner. Mange ganger har det vært fylkets trafikksikkerhetsutvalg som har stått for utdelingen.

Men denne gangen må jeg virkelig si jeg er både skuffet og forundret over det valg som fylket og fylkesrådet har gjort med hensyn til utsmykking av sekkene. De har valgt å la en varseltrekant med tilsynelatende et mønster av Pride flagget i midten være det symbolet som våre 6-åringer skal ha på sin rygg den første skoledagen, og allerede i en så tidlig alder bli bedt av Troms og Finnmark fylkeskommune å reklamere for en ideologi og en politisk påvirkning som langt på nær alle i samfunnet kan dele og stå inne for. Vanlige trafikk skilt det skal alle ha opplæring i og følge. Men det skilt symbolet som fylkesrådet har valgt å pryde våre barns sekker denne gangen, det er ikke et samlende symbol, og er heller ikke et symbol som flere av foreldrene til fylkets førsteklassinger kan stå inne for, og dermed heller ikke en merkelapp som flere av oss vil sette på våre små barns rygg.

Jeg kan ikke forstå hva fylkesrådet har tenkt på, med å gå til anskaffelse av en slik sekk som er med på å skape en unødvendig debatt og uenighet allerede fra første klasse og legge det på ryggen til en 6-åring.

Da er det mye bedre å gi en sekk med et vanlig trafikkskilt med skolebarn på og i selvlysende farge, som både kan gjøre at elever blir sett i trafikken, og er godt egnet til å ha skolebøker i, en sekk som alle våre barn kan ha på sin rygg. Det har dessverre fylkesrådet ikke tenkt skal skje denne høsten.