Derfor er det feil å kutte i tilskudd til barnehagene

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe. Foto: Private Barnehagers Landsforbund