Kjære alle kåfjordinger!

Visste du at i år så er det 30 år siden, Gaivotna Kaivuono Kåfjord ble innlemmet i forvaltningsområde for samisk språk? For oss kåfjordinger vil 01.01.1992 for alltid være en merkedato for alle oss som brenner for samisk språk og kultur.

Kåfjordsamfunnet har tjent på at vi hadde fremoverlente politikere som stod last og bram ved det vedtaket som ble gjort i 1991. Vi har tatt opp vår sjøsamiske kultur, vi har fokus på å holde ihvertfall noen ord av kåfjordsamisken levende, vår egen samiske dialekt. Vi har gått opp gamle stier og trødd nye stier i forhold til samisk språk og vår sjøsamiske kultur. Det fokuset som ble satt på språk og kultur i 1991, har vist seg å være en bærebjelke for at vi tar opp våres kultur, og vi støtter hverandre i arbeidet, nordmenn, samer og kvener. En ting som aldri slår feil, er at sammen blir man sterkere.

Vi husker vel alle striden på 90- tallet, og spesielt de folkevalgte som fikk hard medfart for å fremme det samiske. Vi er ikke unike i Kåfjord kommune. En ting som er sikkert er at her har fornorskningen vært komplett, både når det gjelder det kvenske og det samiske. Vi er et folk av tre folk, og identiteten er et personlig valg. Sammen har vi lært å respektere hverandre for den vi er, og den vi identifiserer oss som. Et godt eksempel på dette er et at mange identifiserer seg selv som både samer og kvener.

Skammen over vår sjøsamiske fortid, har vi lagt bak oss. Nå står vi på den høyeste topp og sier at vi er sjøsamer, kvener eller nordmenn, og vi blir respektert for den vi er. Som sagt har det vært en vei å gå fra skiltskytinga til der vi er i dag, men vi er enda langt unna målet. Vi som lokalpolitikere, våre forgjengere, ulike lag- og foreninger og Riddu Riddu har gått opp veien for oss. Vi blir lyttet til, og vi blir hørt.

Kultur og identitet hører tett i sammen, og vi har fortsatt en jobb å gjøre for å styrke og berike det samiske og det kvenske i vår kommune.

Vi skal ikke glemme at vi er en av de første kommunene som har etablert et kvenpolitisk utvalg. Dette viser at lokalpolitikerne fortsatt jobber med å styrke vår identitet og kultur, og at det er en viktig del av samfunnsutviklingen. Jeg vet godt at noen mener dette er bare tull, men jeg mener det bestemt og oppriktig at det er viktig at vi fortsetter å satse med å ha fokus på vårt trestammers møte, fokus på identitet og fokus til det beste for alle oss Kåfjordinger.

Vi må fortsette å bygge stein på stein. Skiltene i Kåfjord har fått stått i fred og vi har startet en rekke prosjekter for å styrke vår samiske språk og identitet. Vi kan i dag høre samisk på butikkene, og de av oss som vil gå i kofte gjør dette med rak rygg uten å få noen sure kommentarer etter seg. Målet om at vi en dag skal ha klart å bevare samisk og kvensk språk, ligger som en diamant og blinker der fremme.

Så kjære Kåfjordinger, dette er verd å feire og markere. Derfor foreslo jeg på vegne av Senterpartiet på siste formannskapsmøte at denne feiringa må gjøres i regi av Kåfjord kommune. Jeg vil rette en stor takk til våre politiske forgjengere som sto last og bram med vedtaket. Institusjoner, Kirka med blant annet tolketjeneste, husflidslagene, lag- og foreninger og Riddu Riddu som har vært en viktig aktør for å løfte det sjøsamiske i kommunen og regionen. Ollu giitu – nå er det på tide å feire oss selv.