Siden 1890 har vi i Norge markert arbeidernes internasjonale kampdag. Første mai er en dag som markeres og feires over hele verden. En dag hvor fagbevegelsen og arbeidstakere møtes for å feire sine seire, og nye fanesaker løftes frem. Vi går i tog og marsjerer etter korpsmusikk, og vi bærer stolt våre egne bannere og faner. Mange seire er nådd og vi har fått rettigheter i arbeidslivet som våre forfedre kunne se langt etter.

Likevel har vi fremdeles saker vi må stå på barrikadene for. Samtidig lever vi i en urolig verden og må ta inn over oss at mange av våre kollegaer jobber under ekstreme forhold i krig og nød, og opplever å bli bombet og drept på jobb.

Norsk sykepleierforbund (NSF) ble stiftet i 1912, og vi har gått fra å være 44 medlemmer til 130.000 medlemmer i dag. Medlemmene våre består av sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre, og blir av mange omtalt som ryggraden i dagens helsevesen.

I dag mangler vi bortimot 6.000 sykepleiere og nesten 3.000 helsefagarbeidere. Det viser at ryggraden i helsevesenet er i ferd med å knekke. Det er i dag kritisk mangel på sykepleiere, samt lave søkertall til utdanningen. Den kritiske mangelen på sykepleiere er mest gjeldene her nord, og det er lavest søkertall til utdanningen i distriktet. Nasjonalt senter for distriktsmedisin laget i 2023 en rapport på bestilling fra NSF Rekruttere og beholde sykepleiere i distriktskommuner.

NAV Troms og Finnmark sin bedriftsundersøkelse fra mai 2023 viser at det er størst mangel i yrker innen helse, og størst etterspørsel etter sykepleiere. Det blir derfor viktig at partene i arbeidslivet finner løsninger hvordan vi fremover kan rekruttere og beholde sykepleiere og annet helsepersonell.

Vi må stoppe lekkasjen av nyutdannede sykepleiere som forsvinner ut av yrket så altfor tidlig, og vi må ha tiltak for å beholde sykepleiere som er i sluttfasen av et langt yrkesliv. Det betyr at vi må ha tiltak som gjør at sykepleiere klarer å stå i yrket gjennom hele sin yrkeskarriere. Den fremste oppgaven blir derfor å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for sykepleiere og annet helsepersonell.  Hva skal til for at norsk helsevesen fortsatt skal klare å stå oppreist?

o   Belastningen må ned og lønna må opp!

o   Det må legges opp til god livsfase- og seniorpolitikk

o   Det må tilrettelegges for arbeidstøy til ansatte i hjemmetjenestene

o   Det må på plass kompensasjonsordninger for ekstrafunksjoner og ansvar

o   Lønn og anerkjennelse for veiledning- og masterkompetanse innen sykepleie

o   Desentraliserte og fleksible sykepleierutdanninger

I 2023 hadde vi rekordlave søkertall til sykepleieryrket. Ved første blikk på samordnet opptak i år ser tallene mer lovende ut, men det betyr ikke at alle som har søkt takker ja. Derfor er det viktig at arbeidsgivere og politikere tar ansvar for å gjøre yrket mer attraktivt og gjøre noe med tiltakene nevnt ovenfor. Først da vil vi få en bærekraftig utvikling og nødvendig kompetanse inn i helsesektoren.

I Norge er vi heldig som har en rik tradisjon på trepartssamarbeidet, der partene i arbeidslivet går sammen for å finne gode løsninger på samfunnsoppdragene vi står ovenfor. Nå er tiden inne for å løse utfordringene vi står ovenfor. Vi har ingen tid å miste og NSF er alltid klar for å møte arbeidsgivere og politikere, både lokalt og nasjonalt.

I andre deler av verden er krig og lidelser er en del av dagliglivet. NSF fordømmer all krig og bombing av sykehus. Vi kan ikke akseptere at folk sulter, at barn og sivile drepes i tusentall, eller at sykehus og helsepersonell bombes i fillebiter. Vi står i solidaritet med kollegaer i krig, kriser og konflikt. Det må finnes en politisk løsning der helsepersonell, hjelpearbeidere, journalister og sivile beskyttes.

Vi har fortsatt saker det er verd å kjempe for. Sammen skal vi klare det! Gratulerer med dagen!

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no