I et nylig leserinnlegg problematiserer Egil Ravnå behovet for dyrt undervisningsutstyr til ungdommer i yrkesfaglig utdanning, med utgangspunkt i undervisningsfartøyet som fylkestinget har vedtatt å anskaffe til Nord-Troms vgs. Dette fartøyet er et kombinasjonsfartøy som skal kunne brukes både til fiske og til oppdrett, det skal selvsagt også tilrettelegges for undervisning, og disse faktorene medfører at det er noe mer kostbart enn en ordinær oppdrettsbåt.

Nord-Troms vgs har ett nært og godt samarbeid med både offentlig og privat arbeidsliv i regionen, og vi er en av få skoler som kan ha alle yrkesfagelevene ute i praksis i bedrifter både på vg1 og vg2 i faget yrkesfaglig fordypning. Imidlertid har elevene i tillegg andre programfag (fag som er spesielle for programområdet de går på, f eks helse- og oppvekst, elektro eller TIF). Opplæring i programfagene krever spesialisert utstyr som monteringsbåser for elektro, pleierom på helse, avanserte dreiebenker innen tekniske fag med videre. Slik er det også i de blå fagene, der havet, båten og det øvrige utstyret er en tilsvarende opplæringsarena som jord, fjøs og traktorer i den grønne naturbruksutdanningen.

Ravnå har rett i at det er kostbart, og oppdatert utstyr og fasiliteter til yrkesfaglig opplæring er en stor utfordring for skolene og fylkeskommunene.

Innen naturbruk har skolen/fylkeskommunen inntekter blant annet fra fiskekvoter og undervisningstillatelser, det gir økonomiske bidrag til kostnadene knyttet til undervisningsfartøyene. De fleste blå naturbruksskolene langs kysten har allerede fartøyer, det er ulike fartøyer knytta til de ulike skolenes profil og behov. Det som er planlagt til Nord-Troms vgs er etter modell fra undervisningsfartøyet ved Guri Kunna vgs i Trøndelag.

Skjervøy kommune sammen med de øvrige kommunene i Nord-Troms utgjør en av landets største havbruksregioner. Havbruk er den største private næringa vår, med omfattende ringvirkninger. De videregående skolene er viktige aktører for å få til en positiv samfunnsutvikling, og denne rolla er Nord-Troms vgs opptatt av å fylle best mulig. Det innebærer at vi må gi våre ungdommer en relevant og framtidsretta opplæring også i blå fag. Et tidsmessig undervisningsfartøy er viktig for å få til det.

Vi er glade for fylkestinget og mange lokale aktører er aktive pådrivere for dette, og ser fram til å arbeide videre sammen for å få realisert undervisningsfartøy for våre elever.