Kommunereformen diskuteres i kommunestyrer og blant folk flest. I Lyngen er det delte meninger om hvem Lyngen kommune skal søke et nærmere samarbeid med.

Noen ønsker at gamle stor Lyngen skal gjenoppstå etter «skilsmissen» for 85 år siden, mens andre igjen ser for seg et nærmere samarbeid med «Nordens Paris».

"Stor-Tromsø"

Kommunereformen er en stor sentraliseringsreform på kommunenivå og som er et av de store prestisjeprosjektene til Erna Solberg og hennes regjering.  Regjeringa ønsker færre og større kommuner. NHO går enda lenger enn regjeringa i sentraliseringa av kommune Norge.  De ser for seg 5 kommuner i Troms der Lyngen er en del av «Stor Tromsø».

Ut fra de signalene som er kommet fram pr. dato så vil hele kommunereformen bli en fiasko. Det er bare ei håndfull kommuner som har sagt at de vil slå seg sammen med en eller flere nabokommuner.

DEBATTINNLEGG: Derfor bør Lyngen se til Tromsø

Nært og godt forhold

Jeg tror også at Lyngen kommune vil bestå som egen og selvstendig kommune i mange år.

Uansett nye kommunegrenser eller ikke så bør vi søke et mye nærmere samarbeid med Tromsø. Vi av Lyngens befolkning som bor ved Ullsfjorden og som inntil 1964 tilhørte enten Ullsfjord eller Karlsøy kommune har bestandig hatt et nært og godt forhold til vår storebror i vest.

DEBATTINNLEGG: La Lyngen leve!

Synergieffekter

Fiskebondekulturen var basisen for bosetting og næringsvirksomhet langs kysten så også i Ullsfjorden. Denne kulturen er videreutviklet til det samfunnet vi har i dag.

Melkebøndene i Lyngen har slått seg sammen med Karlsøy og Tromsø og dannet Ullsfjord Produsentlag. Melkebøndene så fordelene med å samarbeide med andre melkebønder for å få utvikling og vekst i melkeproduksjon.

Innen den stadig voksende turistnæringa i Lyngen så søker man også mot Tromsø og ser at det er mange synergieffekter med et nærmere samarbeid. Det vil over tid skape flere og solide reiselivsbedrifter i Lyngen.

DEBATTINNLEGG: Kommuneregulering

Lukket anlegg

Innen forskning, utvikling og nyskaping så søker flere og flere et nærmere samarbeid med disse miljøene i Tromsø for å få ei positiv utvikling innen sin bransje.

Lyngen som kommune og vi som befolkning av Lyngen kommune kan ha mye å vinne med et nærmere samarbeid med Tromsø i motsetning til å søke om et enda nærmere samarbeid mot Nord-Troms.

FiN-LEDER: Legg vekk Tromsø-sporet

Vi Ullsfjordinger har smertelig erfart samarbeidet med Nord-Troms på museumsfronten der Lyngen kommune er en del av regionmuseet -  Nord Troms museum.

Lyngen Bygdemuseum – Fiskebondegården på Gamslett på Svensby er hovedanlegget vedr. museum i Lyngen. Gården kunne vært et stort pre for Lyngens befolkning og alle tilreisende – sommer som vinter – men har vært og er et lukket anlegg som snart ingen vet hva inneholder av unike skatter og gjenstander.

Tre eller ett lik

Det er bare et av flere eksempler på et regionsamarbeid mot Nord-Troms ikke har vært en suksess for oss i Lyngen kommune.

Mange i indre del av Lyngen mener vi bør slå oss sammen med våre naboer Storfjord og Kåfjord og bli «Stor Lyngen» igjen, men da får jeg si som en vis mann engang sa: «Er det bedre med tre lik i ei kiste enn bare et lik».

Hvis vi skal oppleve framgang og vekst i Lyngen så må vi få realisert Ullsfjordforbindelsen raskest mulig og samtidig søke mot de innovative miljøene i Tromsø og dermed skape nye og bærekraftige arbeidsplasser i Lyngen.