Godt nyttår.

Vi står nå ved inngangen til et nytt år, et år veldig mange av oss har store forventninger til.

Et av de største håpene som veldig mange av har, er at Covid 19 og alle de restriksjoner dette fører med seg endelig må ta slutt.

Som ordfører i Storfjord føler jeg på en stor takknemmelighet for å få være deres ordfører, gjennom året som snart tar slutt har jeg fått veldig mange innspill fra innbyggere om det aller meste.

Noen ganger kan jeg hjelpe, andre ganger er det andre i administrasjonen som tar utfordringene på strak arm og hjelper det de kan.

Min dør på kommunehuset er alltid åpen for deg som ønsker kontakt, dersom du har en ide som du vil diskutere, et forslag som du vil lansere, andre ting som som kan gjøre det ennå bedre både å bo og jobbe i Storfjord.

For å få en god og levedyktig kommune er det umåtlig viktig at alle sammen bidrar på den måten de kan, kun da kan vi sammen utvikle kommunen i en positiv retning.

Året vi snart legger bak oss har vært preget av Covid 19 og de utfordringer det har gitt oss.

Spesielt gjelder dette våre medarbeidere innen helsesektoren, her har restriksjoner og mer arbeid påført flere veldig mye ekstra arbeid.

Innen barnehage og skole har en også måttet forholde seg til visse begrensinger, som til tider har gjort det utfordrende for begge våre skoler.

I denne sammenheng må en heller ikke glemme våre mange renholdere, som har hatt mye ekstra belastninger i dette året.

Alle andre av kommunens medarbeidere har også på flere forskjellige måter hatt ekstra belastninger med å takle Covid 19 hverdagen.

Felles for alle disse, er at jeg ikke har hørt noen som har klaget eller annet, alle har stått på og gjort sin jobb.

Som ordfører er jeg meget glad for den måten kommunens medarbeidere har taklet den situasjonen vi alle har vært i på et meget god og flott måte.

Kommunen allsidige næringsliv har i noen tilfeller merket året 2021 som et ikke bare et spesielt år, men også det året som gav noen av dem veldig store utfordringer, med stor nedgang i omsetning og flere måtte permittere sine medarbeidere.

Fra staten har vi fått midler som vi har kunnet hjelpe flere av våre bedrifter, slik at de ennå kan drive med sine virksomheter.

Som en liten distriktskommune har vi ingen arbeidsplasser å miste i det hele tatt.

Vi har flere spennende prosjekter vi vil jobbe med i året som kommer, kan nevne noen.

Nye boligfelt, spennende etableringer , som kan gi oss nye arbeidsplasser, mulig etablering av RÅ Biopark, utvidelse av skuterløyper, tilknytte løyper mot Målselv, annen bruk av omsorgsboligene,

Samt mange andre spennende saker.

Kommunen står ovenfor noen store økonomiske utfordringer de kommende årene, men dette er utfordringer som et samlet kommunestyre sammen vil finne en løsning på.

Samarbeidet mellom de forskjellige grupper og partier i kommunestyret er utrolig bra, et samarbeide jeg som ordfører sette umåtelig stor pris på

Grensene mot vårt naboland Finland har vi vært vant med at vi kunne krysse uten å måtte stoppe for å vise at vi er Storfjordinger, samt EU Koroanapass, dette har vært nytt for oss.

Mitt håp for 2022 er at vi snart må være tilbake slik det var tidligere, hvor vi fritt kunne ferdes over åpne grenser, og leve uten de mange restriksjoner som vi har i dag.

Med dette ønsker jeg dere alle et riktig godt nyttår