I 2021 fikk vi eldreombudet, som har til oppgave å fremme eldres interesse på alle områder, og både ovenfor det offentlige, bedrifter og organisasjoner.

Eldreombudet kommer med forslag til tiltak som kan bidra til å styrke de eldres posisjoner og løse utfordringer som de eldre møter i samfunnet. Det man opplevde da regjeringen la fram det reviderte nasjonalbudsjettet, at de ville legge ned eldreombudet ifra 1. juli 2023.

Når man ser befolkningsutviklingen fremover, vil antallet over 70 år vil bli mer en doble de neste 40 år, og det viser at Støre regjeringen ikke vil satse på eldreombudet.

I 1981 fikk vi barneombudet, og i ettertid har det vist at dette var ett riktig valg. Det man vet at eldreombudet er budsjettet med 10 millioner i 2022, og det er mange av oss som reagere på staten bruker så mye til å oppløse fylkene, og at de ikke har penger til eldreombudet.

Følgende spørsmål går til Støre og Vedum: Siden 1981 har vi hatt barneombudet som har talt barnas sin sak. Så hvordan kan Støre-regjeringen finne på å nedlegge eldreombudet som skal være de eldres talsrør.

I tillegg kan man lese at Støre regjeringen har fremmet en regulering av pensjonen som har gjort at minstepensjonister risikerer å få mindre penger enn forventet.

Det er skremmende at Støre regjeringen foreslår å kutte 304 millioner kroner til investeringstilskudd til heldøgnsomsorgsplasser. I dag er et viktig at man satse på eldreomsorg, da vi trenger omsorgsplasser i tiden fremover.

Nå krever vi som er eldre at dagens regjeringen beholde dagens eldreomsorg, fordi det gir oss eldre en verdig alderdom.