Skjervøy Høyre har i alle år stått på for å sette ny barneskole som første prioritet når det gjelder nye utbygginger. Ved dette vil vi få opp bolysten. Som 2. prioritet setter vi utbygging innen helse og omsorg og som 3. prioritet nye boligfelt.

Skjervøy tettsted har en av landets eldste skoler og det er uverdige forhold både for barn og lærere. Skolens første byggetrinn er fra 1950-tallet og fraflyttede personer som kommer hjem er rystet over at den samme skolen som de gikk på er det kommunen tilbyr dagens unge.

For at elevene skal trives og ha det bra er det like viktig at lærerne har en moderne skole og trives. Lærerne på Skjervøy tettsted er de som har de eldste, mest nedslitte og dårligste fasilitetene av alle arbeidstakerne i Skjervøy kommune.  Mens andre arbeidstakere har fått modernisert sine arbeidslokaler flere ganger gjennom de siste 70 årene, har barneskolen på Skjervøy stått på stedet hvil.

Roald Sebergsen (H) Foto: Torbjørn O. Karlsen

Det er barna som er Skjervøys fremtid og da må vi ta vare på dem. Her er skolen viktigst. Det nytter ikke å vedta bolyst, den må skapes, og derfor kommer skolen som 1. prioritet.

Vi håper politikerne som sitter med flertall i Skjervøy kommunestyre ser sin besøkelsestid og setter ny skole som 1. prioritet for nye utbygginger i kommunal regi. For oss i Skjervøy Høyre er det likegyldig om det bygges ny barneskole eller om det bygges ny 1-10 skole. Her må det gjøres noe snarlig for å opprettholde befolkningsgrunnlaget i kommunen slik at folk ønsker å flytte til kommunen i stedet for fra kommunen. Det er kun via bolyst at dagens bedrifter og planlagte nyetableringer kan rekruttere nye arbeidstakere.

Skal vi få positive omtaler av kommunen må det først og fremst bygges ny skole. Det nytter ikke å vedta at vi skal ha bolyst i kommunen. Det må gjøres ved å bygge ny barneskole og det snarest.