De har stått fram i debatten om Pride-flagget og regnbuen på skolesekkene og vært negativ til begge. Argumentasjonen har ikke vært klar hvorfor de mener at regnbuemotivet ikke bør brukes i kommunen på flaggstenger og sekker.

De har påstått at Pride er det samme som Foreningen FRI. Ergo skulle prideflagget være en reklame for Foreningen FRI. Det er både litt rett og mest galt.

Noen steder er Pride organisert i FRI. Andre steder, som i Nord-Troms er Pride en egen selvstendig enhet ,med eget styre. Flagget er et internasjonalt flagg og derfor representerer det ingen spesiell forening, men et internasjonal symbol på stolthet for skeive i verden.

Dessuten er FRI en organisasjon som jobber for «et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, sin kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert».

Det ligner jo mye på hva mine to kolleger påstår de jobber for.

De skrev: «Vi er for at samfunnsverdier som inkludering, raushet og respekt – og menneskerettigheter som ytringsfrihet og organisasjonsfrihet – skal gjelde alle mennesker. Skeive har samme menneskeverd som oss andre og har samme rett til beskyttelse mot diskriminering og forfølgelse som andre grupper».

Derfor ber jeg mine kolleger slutte å gå løs på symbolene for stolthet for skeive. En av ti barn som blir født i Nord-Troms vil vokse opp med en identitet som faller utenom heteronormen (tall fra BUFDIR). Det er mange.

Ved å la debatten dreie seg om symboler på likeverd for denne store minoriteten skaper dere bare grobunn for fordømmelse og diskriminering. Ønsker dere et rausere Nord-Troms med plass for alle må dere jobbe for større inkludering i eget parti, kirken, menighetene og ellers i samfunnet. Det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert her i landet. Vi skal leve i et samfunn der vi jobber for trygghet for å være den en er og elske den de vil uten fare for å bli diskriminert eller trakassert.