Angrepet i Oslo

Det var med sorg og forferdelse vi våknet til nyhetene om at et utested i Oslo, med hovedsakelig skeive mennesker til stede, var blitt angrepet – med dødelig utfall og mange sårede. Etter angrepet på Utøya i 2011 uttrykte en av de borgerlige politikerne: «I dag er vi alle AUF-ere». Omtrent det samme kunne godt sies lørdag 25. juni: «I dag er vi alle skeive». Det er nesten ikke til å tro at fredelige mennesker skal bli angrepet og beskutt bare fordi de er litt annerledes enn majoriteten av oss.

Kristne har ofte vært gode på å kommunisere den teologiske siden av saken, men veldig dårlige på å kommunisere den menneskelige siden. Det har medført at skeive har blitt sett på som verre syndere enn oss andre, (jfr. den straffeloven som ble opphevet for 50 år siden), noe som igjen har ført til både trakassering, mobbing og det som verre er.

Vi er for at samfunnsverdier som inkludering, raushet og respekt – og menneskerettigheter som ytringsfrihet og organisasjonsfrihet – skal gjelde alle mennesker. Skeive har samme menneskeverd som oss andre og har samme rett til beskyttelse mot diskriminering og forfølgelse som andre grupper.

Leder-artikkelen i FiN

Det første avsnittet er vår respons på det uhyrlige som skjedde i Oslo nylig. Men det er så selvsagt at vi ikke hadde tenkt å skrive om det i avisen. De to neste avsnittene ovenfor var det samme som vi sa i kommunestyret da saken om Pride-flagging ble behandlet for et par år siden.

Vi gjentar det nå fordi FiN på lederplass pålegger oss et spesielt ansvar for å fordømme angrepet i Oslo. Hvorfor han gjør det, er vanskelig å forstå, men ut fra koblingen insinuerer han en sammenheng mellom kristne lokalpolitikere på Skjervøy og islamistiske terrorister i Oslo.

Videre gjengir han oss direkte feil i hva vi har stått for i skolesekk-debatten. Og, som om ikke det var nok, gjør han også konservative menneskers soverom en visitt og påstår at de er «mørke og bare til forplantning». Man kan virkelig lure på om redaktøren har fått solstikk i sommervarmen.

Politikken i dette

Det ble gjort noen flaue forsøk på å legge skylden for Utøya-massakren på de politiske meningsmotstanderne til AUF. De forsøkene ble raskt parkert av kloke folk som forsto at det var det samme som å si at politisk uenighet og kritikk er farlig, enda dette jo er selve grunnsteinen i demokratiet og rettsstaten. Leder-artikkelen i FiN har en skummel undertone som er egnet til å kneble en fri og uavhengig debatt. Det tar vi avstand fra.