Skjervøy Høyre uttrykker i sitt innlegg i Framtid i Nord at de ønsker å satse på elever og lærere i Skjervøy. De beskriver forholdene på barneskolen på tettstedet som uverdige, og påpeker at lærerne her har de eldste, mest nedslitte og dårligste fasilitetene av alle arbeidstakerne i Skjervøy kommune.

Utdanningsforbundet Skjervøy er glad for, og støtter Høyre i deres beskrivelse av forholdene på skolen.

På nettstedet forskning.no er det publisert flere artikler og forskningsrapporter som viser at gode skolebygg gir bedre trivsel og lærelyst hos elever.

– De som trives, jobber godt. Slik er det i arbeidslivet og da er det ikke oppsiktsvekkende at også elevenes innsats kan bli negativt påvirket av miserable omgivelser. Dette sier forsker Arnt Ove Hopland ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH. Han har publisert en rekke studier og artikler som omhandler sammenhengen mellom skolebygg og elevens arbeid og læring.

Utdanningsforbundet Skjervøy oppfordrer politikerne i Skjervøy til å følge Høyres innstilling, og sette ny skole som 1. prioritet i kommunebudsjettet. Vi oppfordrer også til press på arbeidsgiverorganisasjonen KS sitt ansvar i streiken vi er inne i. For sjette året på rad er lærerne i skolen lønnstapere.

Lærerne har hatt en lavere lønnsvekst enn de andre ansatte i kommunene, samtidig som lærermangelen er kritisk. Nesten hver femte person som underviser i skolen er ikke lærerutdannet, dette går til syvende og sist utover elevene og samfunnet. I tillegg til at søkertallene til lærerutdanningene synker for tredje år på rad, ser vi at nærmere 40.000 med lærerutdanning jobber utenfor skolen. Vi streiker derfor ikke bare for høyere lønn, men også for å sikre rekruttering og for å beholde lærerne som allerede er i yrket.

Vi ønsker at politikerne i Skjervøy skal ha store ambisjoner for skolen. «Alle» vil at elevene skal ha en utdanning av høy kvalitet som sikrer dem like muligheter og forbereder dem på å møte kravene og utfordringene fremtiden vil gi.

Skal dere satse på elevene, må dere satse på lærerne!