Reindriftsloven må gi likeverdighet for alle

foto