Legg vekk Tromsø-sporet

Lyngen må heller legge alt inn på å samle stor-Lyngen.
leder

Lyngen kommune er i øyeblikket inne i en tosidig sammenslåingsprosess. På den ene siden - Tromsø - en samling i en gigant-kommune sammen med Storfjord, Balsfjord og Karlsøy. På den andre siden - Stor-Lyngen - en samling av de tre kommunene langs Lyngenfjorden - Lyngen, Storfjord og Kåfjord.

I etterkant av det felles kommunemøtet på Oteren erkjente nybakt ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen, at han ser verdien i en sammenslåing. Til NRK uttalte han at naboene nok var mer skeptiske fordi de frykter for lokaldemokratiet. Dette peker også den ferske rapporten på. Den konkluderer med at en sammenslåing er til beste for kommunene, men den vedgår også at svakheten er svakere politisk representasjon fra bygdene og en opplevelse av større avstand til politikere og saksbehandlere.

Dan-Håvard Johnsen bør også kjenne litt på denne følelsen. Det er nemlig just den samme hans Lyngen vil få kjenne på om kommunestyret - mot all formodning - skulle gå for Mega-Tromsø. I det nyvalgte kommunestyret for Tromsø kommune er det én representant for de virkelige distriktene i bykommunen. Kommunestyret blir da også tidvis omtalt som bystyret.

Lyngen kjenner seg nok litt i en særstilling. Som storebror i klubben, er det lett å tenkte at administrasjon og sentrale stillinger plasseres på vestsiden av Lyngenfjorden. Like mye som de på andre siden av fjorden nok frykter for å miste slike stillinger. Dette er en frykt man kjenner like mye på i Kvænangen og Skjervøy i forhold til diskusjonen om en storkommune i nordre Nord-Troms. Og det er altså en frykt Storfjord nok kjenner dobbelt på.

Det går mot en sentralisering, uansett hva man vil eller føler. Kommunalministeren har lagt føringen for en ny struktur fra 2017. Før den tid ligger lokkemidlene klar. Etterpå må man bare ta det man får. Eller kanskje mer riktig. Ta det man ikke får. Derfor er det uhyre viktig at man nå legger følelsene til side og heller forholder seg til rene fakta. Og så er det samtidig viktig at Lyngen og Nordreisa er gode pedagoger og viser at de vil spille på lag med naboene. Alle storebror-tendenser bør pakkes lengst mulig unna i tida framover.

Den ferske rapporten slår fast at det er noe å hente på en sammenslåing. Det vil bli mindre administrasjon og tjenesteproduksjonen kan bli bedre. Det er dette som er sentralt framover, ikke hvilken kommune Akkarvik, Hatteng, Alteidet eller Birtavarre ligger i. Dersom vi setter oss i førersete kan det være vi får tegne kartet selv, et kart med to kommuner i regionen.