FIN-LEDER:

Tilhørighet er noe mer enn streker på et kart

Forslaget om å gjøre Skibotn til en del av Kåfjord kom ikke som noen stor overraskelse.

Sigmund Steinnes, leder i Skibotn Arbeiderlag.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leder

Forleden gjorde Skibotn Arbeiderlag et flertallsvedtak som sier at dersom ikke forhandlingene om en storkommune bestående av Storfjord, Lyngen og Kåfjord fører fram, og at Lyngen og Storfjord går sammen alene, så mener Arbeiderpartiet i Skibotn at de må få bli kåfjordinger.

I følge arbeiderlagsleder Sigmund Steinnes, har uttalelser fra Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen sådd tvil om viljen til å samle Lyngen og Kåfjord. Johnsen har for så vidt gjort det på ordentlig politikervis, gjennom å legge skylda på sin kollega på andre siden av fjorden og hevde at han mener at Leiros virker lunken. Slikt kan neppe kalles et spesielt taktisk forhandlingstrekk.

Harmonisk tilværelse

Skulle man likevel finne sammen langs Lyngenfjorden, vil den nye storkommunen arve en bygdestrid vi ikke ser maken til andre steder i regionen. Hvor mye ordfører Knut Jentoft enn hevder det, ble han valgt inn via ei liste som er tuftet på plasseringen av et helsetilbud - Åsen eller Skibotn.

Storfjord kan i så måte deles inn i to soner - nord og sør. I en slikt lys er det ikke uventet at mange i Skibotn ser - sågar med en viss lengsel - mot en mer harmonisk tilværelse i Kåfjord. Og det var nok derfor Jentofts reaksjon på arbeiderlagsvedtaket ikke var spesielt heftig.

Les flere FiN-ledere her!

Deles i tre?

Mange i Skibotn mener den pågående helsestriden er i ferd med å rive kommunen fullstendig i filler. Helt sikkert er det mange tilsvarende tanker på Hatteng og på Oteren. Derfor er kanskje Storfjord den kommunen som best ville tålt å bli revet opp.

Det er ikke en helt umulig tanke å se for seg at Storfjord deles mellom to - eller til og med tre - partnere. Skibotn, og Skibotndalen, til Kåfjord, Hatteng og Oteren til Balsfjord og vestersida til Lyngen. En slik fordeling ville i alle fall bety at hverken Lyngen eller Kåfjord får med seg en opprivende bygdestrid på kjøpet.

Strek på et kart

Og det kan saktens trenges. Både Kåfjord og Lyngen har sitt å slite med. De to geografiske kjempene er ikke foruten bygdekamper. Det er langt fra Nord-Lenangen til Lyngseidet, og fra Manndalen til Djupvik.

I lys av de forhandlingene som pågår er det absolutt verdt å se ut over dagens kommunegrenser. Ei grense er tross alt bare en strek på et kart. Tilhørighet er noe helt annet.