Et spørsmål om millimeter

Det er snakk om millimeter-presisjon når Politimesteren vil flytte lensmannskontoret til Sørkjosen for å være innenfor kravene.

Skjervøy Lensmannskontor 

At man sliter med høy voldskriminalitet i Skjervøy er ikke det samme som at man behøver et eget kontor der.

Ole B. Sæverud  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leder

Mandag la politimester Ole B. Sæverud fram sitt forslag til ny politistruktur i distriktet. Forslaget byr ikke på de veldig store overraskelsene for Nord-Troms - med ett vesentlig unntak. Mesteren vil flytte hovedkontoret på Storslett ned til Sørkjosen.

Bakgrunnen er den noe mindre overraskende meldinga - forslaget om å legge ned kontoret på Skjervøy og så samle ressursene derfra i Nordreisa. Dette er et stadig tilbakevendende tema som første gang ble lansert at daværende politimester Truls Fyhn på 1990-tallet. Siden har kontoret i Strandveien levd med kniven på strupen, de siste årene uten egen lensmann. Stillingen har stått vakant lenge.

Det vil neppe gå upåaktet hen. Politikerne i Skjervøy kommer helt sikkert til å protestere. Spørsmålet er om det vil nå fram. At man sliter med høy voldskriminalitet i Skjervøy er ikke det samme som at man behøver et eget kontor der. Man behøver aktive polititjenestemenn og - kvinner. Kostnadene av en lensmann og et kontor kan gi mer politikraft, noe skjervøyværingene nok trenger mer enn et skilt på en vegg.

LES OGSÅ: Dette strider mot sunn fornuft

Likevel behøver man at de holder til ikke alt for langt fra der tingene skjer. Derfor er det klokt av Sæverud å beholde kontoret i Nordreisa. Tanken ordføreren i Lyngen lanserte, om å samle troppene i Skibotn, traff heldigvis på steingrunn. En slik samling ville ikke gavnet andre enn Storfjord og til en viss grad Lyngen. For Kvænangen og Skjervøy ville det vært håpløst perifert.

Avstandene teller, noe politimesteren altså ser. Han ser det så til de grader at han foreslår i flytte hovedkontoret på Storslett 4,8 kilometer mer mot Skjervøy slik at man er nærmere øykommunen.

At han i samme farta flytter den samme styrken tilsvarende unna Kvænangen later til å bety mindre. Det spørs i så måte om Sæverud i sine framtidsvisjoner allerede har sendt Kvænangen til Alta og Finnmark.

Forslaget fra Politimesteren i Troms vil etter alle øremerker nå fram. så gjenstår det for Sæverud å bevise det han har hevdet lenge, at folk trenger aktiv tjeneste og ikke kontorer.