FRAMTID I NORD MENER:

Nå ruser de igjen med motorene

Du kan nærmest stille klokka, eller i alle fall kalenderen, etter dem – protestene fra indignerte skutersjåfører som for n-te året på rad lar seg overraske over at de blir tatt for å kjøre på steder de ikke har lov.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix. 

De aller, aller fleste kjører der løypene går og gjør alt etter boka.

leder

Det er nemlig på denne tiden av året at Politiet har ressurser til å leie helikopter og fly rundt for å drive kontroller. De tar noen svært få av de som kjører ulovlig, men disse makter å gjøre så store nummer av det at hylekorene tar fullstendig av.

Mon tro hvordan reaksjonene ville vært om fyllekjørere la ut på Facebook hvor utrolig urettferdig det er at Politiet valgte å bruke penger på en kontroll akkurat en søndag morgen. Eller hva «Facebook» ville ment dersom 19-åringen som mista lappen på E6, gikk ut og hevdet at Politiet heller burde brukt pengene på bekjempelse av terror framfor laserkontroller på E6.

Imidlertid er det tydeligvis helt legitimt å hevde at Politiet, de vi som medborgere av Staten Norge har utpekt til å håndheve de lover og regler som våre folkevalgte har vedtatt, bruker penger uten noen form for mål og mening.

I et leserinnlegg i iFinnmark, skriver lederen for Talvik Snøscooterforening, Stijn Van den Bruel: «De behandler fredelige mennesker som kriminelle. Du kan ikke si at snøskuterkjørere ikke er fredelige mennesker. De fleste av oss oppfører oss pent».

Selvsagt gjør de det. De aller, aller, aller fleste skuterførerne kjører der løypene går, tar avstikkere innenfor regelverket og gjør alt etter boka. Akkurat som bilister, båtførere, bussjåfører – ja, mennesker som sådann. Men de som bryter loven, de må vi stanse og straffe ut fra de lovene som er.

Van den Bruel skriver at Politiet behandler fredelige mennesker som kriminelle, og at han vil konsentrere seg om kjøringa, ikke Politiet. Løsningen er enkel. Kjør lovlig – i løyper. Da har du ingenting å bekymre deg over. Gjør du ikke det, er det egentlig skrekkelig lite synd i deg.