FRAMTID I NORD MENER:

Opplæring - minutt for minutt

All ære til NRK, familien Sara og siidaen, som minutt for minutt har drevet med voksenopplæring om reindrift.

  Foto: Stian Jakobsen

leder

I et oppjaget informasjonssamfunn skal det være flimrende TV-bilder inn i stua, dess fortere dess bedre, har vi inntrykk av. Da kan det gjøre seg med meditativ sakte-TV på naturens premisser, for eksempel dyr som instinktivt forstår at sein vinter, låste beiter og en lang marsj mot kysten har sine utfordringer.

Selv ikke tamrein innretter seg etter sendeskjemaet til NRK, så da kan det bli utsettelser og slow motion i ordets rette betydning. Flokkene finner fram til rett tid, det vil si når det er mest fornuftig i et ugjestmildt klima.

En motvekt til jaget

Konseptene minutt for minutt representerer en slags motvekt til jaget vi opplever i medieverden, der strømmen av saker, vinklinger og nyvinninger kommer uavbrutt, enten det er TV-kanaler eller sosiale medier som er budbringer.

Internasjonalt lar de seg imponere og forundre over at timesvis med bilder fra hurtigruta, strikking, Saltstraumen og fuglefjell kan appellere og til og med holde oss våken utover natta.

Vandringen mellom ulike beiter gir en årviss syklus som vi i nord kjenner god til, men kanskje har programmet vært en døråpner for mer viten og forståelse for et krevende yrke, både lokalt og ute i den store verden.

Det vil si; reindrift er noe langt mer enn et yrke, det er en samisk kulturbærer, der samhandling mellom natur, værforhold, mennesker og dyr er finstemt. Det er kanskje den mest åpenbare erkjennelsen etter flere døgn med inntrykk.

En døråpner for samisk kultur

Vi får også demonstrert at nedarvet erfaring handler om familiær teamwork, der summen av kunnskap er viktig for utøvelsen av næringen. Det kan være en av årsakene til at omstillingen og reintallstilpasningen er så krevende og sammensatt. Det handler ikke bare om produksjon av kjøtt og sysselsetting, men også kulturelle merkesteiner i årssyklusen.

Programmet har også fungert som en døråpner for samisk kultur, blant annet musikk. Dette er en synliggjøring vi tror betyr mye for artistene og samisk kulturliv generelt.