FRAMTID I NORD MENER:

Endelig!

FREDAG: I dag åpner Sørkjostunnelen.  Foto: JOHANNE P. ELVESTAD

Nord-Troms har jammen utvist tilstrekkelig nøkternhet.

leder

Ett år etter skjema blir endelig Sørkjostunnelen åpnet i dag, med en total sluttsum på 963 millioner kroner, altså meget tett på en milliard, har det blitt et hull i Sørkjosfjellet svært mange ser fram til å rulle inn i.


Slik blir programmet på åpningsdagen

Markerer tunnelåpningen på høytidelig vis.

 

For all del. Det er andre veistrekninger som nok trenger utbedring mer enn Sørkjosfjellet. Rett nok står det tid om annen ett og annet vogntog like oppunder Veibrink, men de fleste vil nok være enig i at Kvænangsfjellet er et større problem.

Det betyr ikke at AS Norge har kastet bort en milliard. Så himla langt derifra. Vi skal ta imot alle veipengene vi kan få. Faktisk må vi bli enda flinkere å kreve vår del. Nylig hadde vi en ledeer der vi oppfordret til å gå for den dyreste brua over Reisaelva. Dette vakte stor begeistring blant mange, men enkelte mener vi må være nøkterne. Tanke er at vi heller må få mange prosjekter enn noen få dyre.

I så fall har Nord-Troms jammen utvist tilstrekkelig nøkternhet. Se på hva regionen har fått tidligere; Maursund- og Kågentunnelene, Pollfjelltunnelen, skredsikring på Arnøy og Arnøyferga. Jammen har denne regionen tatt nok til takke med utilstrekkelige samferdselsgaver. Vi er ikke utakknemlige og bortskjemte om vi nå forlanger ordentlige, moderne og framtidsrettede løsninger.


Se bildene fra beredskapsøvelsen i tunnelen

I denne saken kan du se bildene fra beredskapsøvelsen i Sørkjostunnelen.

 

Sørkjostunnelen er det. Den er moderne og bygget i tråd med alle nødvendige krav. Og aller best - den er ferdig betalt. Vi slipper bompenger, noe vi jo ser slettes ikke er vanlig lengre, tross et Frp-styrt samferdselsdepartement. I så måte kan vi glede oss på mange vis.

Om noen måneder er det åpning av Nordnestunnelen. NTP lover at det skal bygges tunneler og nye traséer for Kvænangsfjellet, men dato for oppstart er ikke satt. Og vi venter ennå på hvilken bru Nordreisa skal få.

Akkurat nå er det helt naturlig å glede seg over Sørkjostunnelen. Etter vel mye plunder og heft er den endelig åpen, og står som en inspirasjon for de andre prosjektene vi skal kjempe for i Nord-Troms. Regionen vår har mange store utfordringer foran oss på samferdselssida, og nå er tiden inne for å sikre at vi får de beste løsningene, uansett hvilke prosjekt det gjelder.