MENINGER:

Det er ikke fartsgrensene, men farta som dreper

Foreldre mellom Manndalen skole og Kjerringdalen ønsker nedsatt fartsgrense og andre trafikksikkerhetstiltak på veien.  Foto: SIRI BERGSET ELVESTAD

Kåfjord kommune kan skilte, belyse og sågar belære bilistene alt hva de makter, men til syvende og sist er det bilistenes skyld og ansvar.

leder

To ting må skje i Manndalen. Kommunen må få opp skilter, fartshumper og -dumper, veilys og alle andre remedier som kan hjelpe de mye trafikantene til å ferdes trygt på de kommunale veiene oppe i dalen. Det må skje så raskt som mulig, slik at kommunen i alle fall har sitt på det tørre med tanke på å å sikre sine innbyggere.

LES SAKEN:


FORELDRE ØNSKER FARTSGRENSA NED:

– Det er trasig om det må skje en ulykke før noe blir gjort

Innbyggere mellom Manndalen skole og Kjerringdalen forventer at kommunen setter ned fartsgrensa i områdene det nå er 60-sone.

 

Sjåførene må lese pensum

Dernest må de som kjører på veiene være så snill å lese pensum for førerprøven enda en gang. Fartsgrenser er veiledende med en oppadgrense. De er satt som en maksimumsfart, fastsatt etter forholdene på stedet. Når så veien er smal, svingete og attpåtil tidvis fylt med små og store myke trafikanter, da skal farta altså tilpasses etter forholdene. Med andre ord senkes.

Kåfjord kommune kan skilte, belyse og sågar belære bilistene alt hva de makter, men til syvende og sist er det bilistenes skyld og ansvar. Den dagen en bilist kjører på et barn på veiene i Manndalen, den dagen er det ikke kommunepolitikerne som eventuelt mister sertifikatet, får bøter eller sågar fengsel. Det er bilisten.

Foreldrene gjør rett

Man kan selvsagt kritisere kommunen for ikke å ha gjort nok, men ansvaret for å kjøre på en så aktipågivende måte at det ikke er til skade eller risiko for andre trafikanter, myke som harde, den ligger alltid og uten unntak på sjåføren.

Foreldrene i Manndalen gjør selvsagt rett når de krever tiltak fra kommunen. Selvsagt er det et helt naturlig krav at skoleveier belyses og sikres, og det er flott at kommunen lover å bedring. Likevel og enda en gang. Farta skal og må tilpasses etter forholdene. Derfor er bønnen fra foreldrene like mye en bønn til bilistene om å kjøre pent.

Holdninger viktig

Foreldregruppa hevder at enkelte holder 100 kilometer i timen på smale kommunale veier. Slike fartsuhyrer trenger svinkjeft, bøter og fotgjengeri, ikke fartsskilt og belysning. Fartshumper vil selvsagt hjelpe, men mest sannsynlig flytter de bare farta til andre veier.

Det aller, aller viktigste trafikksikkerhetstiltaket vi kan gjøre, å innprente holdninger i sjåførene.