LEDER:

En varslet katastrofe

Striden rundt luftambulansetjenesten i nord er historien om en varslet skandale.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix 

Men her var det innsparinger som ble det viktigste.

leder

Allerede 9. februar kunne Altaposten avdekke den svært alvorlige situasjonen som var under oppseling for flyambulansen. Innholdet i denne nyhetsreportasjen burde vært mer enn nok til at politiske myndigheter burde engasjert seg sterkt for å forebygge krisen — og sørget for at liv og helse ikke ble satt i fare med anbudsovergangen.


Fortsatt fastlåst om ambulanseflyene

Selv om ambulanseflyene igjen kan fly som normalt i nord, er konflikten om pilotene og deres arbeidsframtid fortsatt fastlåst.

 

Både politikere lokalt og regionalt burde sørget for at alarmklokkene ringte kontinuerlig gjennom vinteren, langt inn i regjeringskorridorene, der man åpenbart har klekket ut et standardsvar til alle som måtte spørre: – Dette har helseforetaket kontroll på!

Det er ingen automatikk i at et profesjonelt foretakssystem besitter all verdens klokskap, og at politkerne skal slumre seg gjennom alt som har med drift av helsevesenet å gjøre. Men det er bare så sørgelig at varselet i februar, med flere oppfølginger fra Altaposten og andre medier i nord, ikke ble tatt på tilstrekkelig alvor. Heller ikke av helseministerens eget parti. Pilotflukten fra Lufttransport var allerede godt kjent, blant annet at mange av pilotene ble rekruttert av flyselskapene.


Utvalg pekte på risikoutsatt luftambulansetjeneste i 2015

Det regjeringsoppnevnte Akuttutvalget pekte på risikoen ved operatørbytte i luftambulansetjenesten allerede i 2015. Alta Frp krever nå at det ryddes opp.

 

Pilotene har siden i fjor sommer kjent på usikkerheten og de problematiske sidene ved at helseforetaket ikke hadde forutsatt en virksomhetsoverdragelse som ville sikre jobb, lønn og pensjoner for de pilotene som har sikret kvalitetstjenester i flere tiår. Det kom godt fram i vurderingene av anbudet, men her var det innsparinger som ble det viktigste.

Først sist lørdag tok helseminister Bent Høie (H) turen til Tromsø og kunne da konstatere at situasjonen var langt mer alvorlig enn man kunne tenke seg. Det er mulig, men Høie burde vite at situasjonen allerede var alvorlig da Babcock tok brudd i forhandlingene. Siden da har det gått fra vondt til verre — og følgene av krisen kan nå merkes langt inn i primærhelsetjenestene. Det rammer akutt syke, også innenfor psykiatrien. Dette viser hvor fundamentalt viktig denne tjenesten er.


Høie forsøker å løse luftambulansekrise i nord

Helseminister Bent Høie (H) reiste lørdag til Bodø og Tromsø for å rydde opp i luftambulanseberedskapen. Situasjonen er ikke under kontroll, mener overlege.

 

Nå går debatten om den nasjonale luftambulansetjenesten bør settes ut på anbud, eller være en ren offentlig oppgave. Bjørnar Moxnes (Rødt) vil stoppe luftambulanse-krisen i Nord-Norge ved å kaste ut den nye operatøren Babcock og la helsevesenet overta fly-driften. Det er uansett ingen tvil om at det er gjort en elendig jobb i anbudsdokumentene — hvor pris har kommet før kvalitet.


SV: – Høie må bli på jobb til luftambulansekrisen er løst

Helseminister Bent Høie (H) må holde seg på jobben de neste dagene trass i fridager inntil krisen i luftambulansetjenesten er løst, krever SV.