FRAMTID I NORD MENER:

Man skulle ikke tro at skolen er i drift

Det er jo slett ikke noen overraskelse. Vinduene råtnet ikke over natta.

leder

Bildene av Rotsundelv skole er opprørende. Oppråtnede vinduer og murpuss som har falt av er slikt man forbinder med fraflytta, nedlagte skoler på avfolka steder.

LES SAKEN:


Rotsundelv skole har vært moden for oppussing i flere tiår. Nå er foreldrene lei av å vente:

– Nok er nok, nå krever vi handling

En skamplett i et ellers godt ivaretatt område. Slik beskrives Rotsundelv skole av fortvilte foreldre.

 

Rotsundelv er ikke et slikt sted. Bak forfallet går det mange barn på skole. Bak vinduer som er langt eldre enn lærerne, sitter nettopp de som skal lære opp, og ta vare på elevene. Skolen er altså aktiv både på dagtid, og på kveldstid som møteplass og samfunnsarena.

Råtnet ikke over natta

Under et slikt lys er det ikke rart at foreldre og lærere nå sier at nok er nok. I over tjue år har de stått på og krevd oppussing av skolebygget. Så langt har kommunen sagt ja til å renovere taket. Resten henger i det blå.

Kommunens politiske leder avviser at de driver med styrt avvikling av bygdeskolen. Ordfører Øyvind Evanger, som under åpninga av Sørkjostunnelen i februar i år, forutså en befolkningsvekst langs Rotsundet, sier at de ikke planlegger å legge ned skolen. Imidlertid vedgår han, som selv gikk som elev ved samme skole på 1980-tallet, at den trenger opprusting.

Og det er jo slett ikke noen overraskelse. Vinduene råtnet jo ikke over natta. Det er altså så mye som tjue år siden de første klagene gikk over fjellet, så dette er velkjent for kommuneledere som selv både har gått og arbeidet ved skolen.

Skolen bør bestå

Problemet til Nordreisa kommune, som så mange andre kommuner, er at de har mange slike bygg med store behov. Nylig gjennomførte man også en massiv oppussing av Storslett skole, så å kritisere kommunen for ikke å satse på skolen, blir også feil. Spørsmålet kommune-politikerne i Nordreisa må stille seg, er om de skal ha en skole ved Rotsundet, eller om også disse elevene skal bli pendlere.

Det er vår klare anbefaling at skolen består. Dersom Nordreisa har som mål å få en befolkningsvekst, er Rotsundet en fin plass å bruke til boligetablering. At voksne jobbpendler er greit, men å skulle sende barneskolebarn opp til Storslett er nok for drøyt for eventuelle nyetablerere.