Vi é her!

– Dere trenger oss.

Tretti år har gått, men Framtid i Nord er fortsatt her.

leder

I dag er det 30 år og en dag siden det aller første nummeret av lokalavisa Framtid i Nord kom ut. 11. oktober 1988, og under slagordet, «Lokal, regional, nasjonal og global», utkom Torstein W. Tegnelsen og hans stab med det aller første eksemplaret. Siden har mye skjedd, på godt og på vondt.

Meningene om oss er mange. Noen er fornøyde, andre ikke. Noen mener vi gjør for mye av det, andre for lite av noe annet. Noen mener vi er for mye her og for lite der, og omvendt. Og alle har rett. Livet vårt er en evig kamp om å rekke mest mulig, og å måtte velge vekk. Om å prioritere slik og sånn. Noe er lett, noe er tungt, og det er garantert at vi hele tiden gjør gale valg.

Men vi er her. De siste ukene har vi kjørt en annonsekampanje i spaltene – Vi e her! Tanke er at disse tre ordene skal oppsummere Framtid i Nord, uansett hvor du legger trykket.

VI: Det er Framtid i Nord som er her, en redaksjon bestående av tre damer og tre menn. Mennesker fra regionen alle, som er oppvokst midt blant leserne, og som derfor besitter en unik kompetanse om regionen. Både redaksjonelt og kommersielt er vi midt blant dere, og hver eneste av oss er din nabo. VI e her!

E: Vi ér faktisk her. Tretti år har gått, og Framtid i Nord er fortsatt her. Det var svært nær ett par ganger, men takket være gode eiere og flinke arbeidere har avisa bestått. I dag er vi syv lokale årsverk, en mellomstor bedrift i vår sammenheng. Et mediehus med pluss i regnskapet og vekst i opplaget. Vi E her!

HER: Nokså sikkert den delen av slagordet det er mest debatt om, for vi er aldri nok her. Vi skulle alltid vært mer, og det er knapt noe vi høster så mye kritikk for som alle de stedene og gangene vi ikke var her – eller der! Men vi er tilstede, og vi dekker alle de seks kommunene. Vi e HER!

Spørsmålet blir: Er vi der? Er vi der om tretti år? Og hva er vi da? Vi vet jo ikke, men troen på at regionen behøver et eget mediehus, den er der. Om vi fortsatt er på papir er håpløst å spå. Tross alt spådde mediebransjen selv papiravisas død for lenge siden. Og også der tok vi feil.

Vi er i alle fall proppfulle av selvtillit, og tro på at dere trenger oss. For ja, vi trenger dere, men dere trenger også oss. Dere trenger et mediehus som kan skrive om politikk og politi, forestillinger og idrett, barnehager og skoler, oppdrett og fiskeri, dødsfall og fødsler, ulykker og lykker. Til å skrive fra Kåfjord, Storfjord, Nordreisa, Lyngen, Skjervøy og Kvænangen.

Dere trenger oss - og vi e her!