LEDER:

Ta dere sammen!

«Det er på høy tid at nettrollene går av.»

De færreste kunne vel se for seg at det fantes så mange nettroll.

leder

Skjervøy Før og Nå, Lokalpolitisk debatt i Nordreisa, Kvænangen Nyhets- og diskusjonsforum. Dette er noen av flere hundre facebook-sider der innbyggere i bygder og kommuner over hele landet tar opp, deler og diskuterer saker om opptar dem. I utgangspunktet en god idé om man ser for seg at voksne mennesker evner å diskutere saklig og faktabasert.

Dessverre viser superenkel forskning at så ikke er tilfellet. Man trenger ikke bruke mange minuttene på disse sidene for å finne uttalelser der man, for å understreke sin relative misnøye med angående saker, tar løs med karakteristikker og løsninger som aldri ville sluppet gjennom i redaktørstyrte medier.

I Framtid i Nord blir debattene fulgt med på. Det vi anser som usaklige innlegg, innlegg med personkarakteristikker og støtende innhold, blir etter beste evne fjernet. Dette er ryggmargsrefleks for oss. Vi har drevet med dette i alle år, lenge før internett så dagens lys, og vi har kompetansen.

Den mangler de fleste som har startet disse diskusjonssidene. Så skal det sies at de færreste vel kunne se for seg at det fantes så mange flerhodede nettroll som det helt tydelig gjør. Det kan i alle fall virke som at mange besitter minst to hoder. Ett som har lært normal folkeskikk blant folk, og ter seg høvelig overfor sine naboer. Og ett som lirer av seg akkurat det de tenker på, fullstendig ufiltrert på Facebook.

Resultatet blir altså at om trollet er misfornøyd med brøytinga, må hele teknisk etat legges ned og alle ansatte sparkes. Og teknisk sjef er den inkompetente, ytterste delen av rektum. Og om eiendomsskatten ikke senkes, så er alle folkevalgte - som trollet selvsagt aldri stemte på fordi det ikke har noen hensikt - noen udugelige døgenikter, rensket for medmenneskelige sjelsevner og empati. Og av den grunn kan de fratas retten til å puste.

Konfrontert med sine påstander, svarer mange troll at de har rett til å hevde dette fordi offentlig ansatte er betalt av skattepengene. Dessverre glemmer de i samme åndedrag at de da påberoper seg arbeidsgiveransvar.

Kvænangen kommune har laget et reglement for hvordan den som arbeidsgiver skal ivareta sine ansatte når de hetses på nett. Det er bra, men det er samtidig uhyre skuffende at skattebetalerne oppfører seg slik at det offentlige må kaste bort tid og ressurser på slikt unødvendig arbeid!

Det er på høy tid at nettrollene går av.