Kapteiner forlater ikke synkende skip

– Dette vil neppe løse noe som helst for de tjenesten er der for – barna.

Spørsmålet om egen innsats og ressurser ligger kritikerne lett for hjertet i denne saka

leder

Kvænangen kommune truer sin nabo, Nordreisa, med å tre ut av barnevernssamarbeidet allerede før dagens avtaleperiode er over. Trusselen kommer etter at det har blitt kjent at kommunenes lovbrudd overfor barnevernsloven har økt i omfang.

Det er ingen tvil om at barnevernstjenesten er under enhver kritikk. Saksbehandlingstiden er for lang og oppfølgningstiden det samme. Kritikken fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark sementerer dette ettertrykkelig, særlig når oppvekst- og barnevernsdirektøren slår fast at lovbruddene faktisk har økt i omfang siden forrige runde.


Ser etter en raskere vei ut fra krisen

Kvænangen kommune kan inngå et samarbeid med naboen i nord, tidligere enn planlagt.

 

I så måte er det ikke rart at Kvænangen vil ut. Problemet er at dette neppe vil løse noe som helst for de tjenesten er der for - barna. Det er all grunn til å sette lit til uttalelsene fra konstituert leder for barnevernstjenesten i Nordreisa og Kvænangen, Maria Vang, som sier at man for barnas del bør vente. Om ikke må mange barn inn under nye behandlere, en prosess som i enkelte tilfeller kan være mer kritisk enn å måtte vente.

Så er det viktig for oss som kun ser tjenesten fra utsiden å være uhyre nøyaktig i vår kritikk av den. Vi kan kristisere tjenesten, uten å direkte kritisere de ansatte. Å gå inn i familier og gjøre tiltak er krevende i utgangspuntket, og når man skal gjøre det i så små kommuner som Kvænangen og Nordreisa blir det ofte enda verre.

Når så tjenesten kommer på etterskudd av seg selv, opplever sykemeldinger og enda lengre behandlingstid, så surrer man inne i en meget mørk og vond sirkel. Derfor er det usedvanlig viktig at Kvænangen ikke påfører tjenesten enda et banesår ved å ta sine ressurser ut av en allerede alt for presset organisasjon.

Det er også all grunn til å ta lufte spørsmålet om høna og egget over for kommunepolitikerne både i Kvænangen og Nordreisa, med tanke på selve tjenesten. Spørsmålet om innsats og ressurser ligger enhver kritiker lett for hjertet i denne saka, og det spørs om å forlate skuta nå vil være en vel lettvint løsning for mannskapet fra den aller minste båten i regionen.

Hva Kvænangen gjør når avtalen er over, det skal politikerne der få avgjør. Akkurat nå tjener de folket sitt best ved å bli i en båt som lekker som en sil, men som enda så vidt flyter.


– Høyt sykefravær er fremdeles et problem

Fylkesmannen ser alvorlig på lovbruddene i barneverntjenesten. Nå har hun innkalt til nytt møte med kommunene.