Velgermasse i bevegelse

Senterpartiet har scoret på sitt mekaniske nei til alt av endringer.

Arbeiderpartiet blir ansvarliggjort for det meste som er galt.

leder

Det er slett ikke uventet at Senterpartiet sanker stemmer for harde livet i kjølvannet av dyptgripende reformer, men målingene indikerer at vi har et lite politisk jordskjelv på gang i nord. Da er det flere etablerte partier og politikere som merker kneskjelvingen på kroppen noen måneder før valget.

I løpet av de siste ukene har vi fått målinger som bekrefter at Senterpartiet har ekstrem medvind. To meningsmålinger viser at Senterpartiet er størst og større enn Arbeiderpartiet, som blir ansvarliggjort for det meste som er galt. Spesielt i Finnmark, der motstanden mot sammenslåingen av Troms og Finnmark er såpass massiv.

Det kan oppleves som urettferdig for Arbeiderpartiet, all den tid reformen er et resultat av enighet mellom regjeringspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre. Det har naturligvis med at spesielt Senterpartiet og organisasjonen ForFinnmark har klart å klistre merkelappen «sviker» på Aps avgjørende håndtering i sluttfasen, selv om det finnes dem som mener Finnmark Ap tok ansvar for at Finnmark faktisk har innflytelse på det som skjer i fellesnemnda.

Det er imidlertid velgermasser i bevegelser som vil avgjøre sammensetningen til høsten – og det er ingen grunn til å betvile at folk flest er bekymret for reformiveren, som oppleves som grunnleggende sentraliserende. Her har Senterpartiet scoret på sitt mekaniske nei til alt av endringer. Det kan sikkert fortone seg som populistisk, men er vel i bunn og grunn i tråd med Senterpartiets grunnholdning i forhold til bosetting og distriktspolitikk ellers.

Det er gjenkjennelig fra både EF-saken, EU-saken og forsåvidt i synet på EØS. Det er motstrøms og har ankerfeste i periferien, både når det gjelder stortingsvalg og kommunevalg. Ikke så rent sjelden har Senterpartiet derfor fått makt i form av ordførerposisjoner rundt om i landet – og gjerne på vippen. I et rødgrønt perspektiv har imidlertid Sp selv vært med i en regjering som har vært mer progressiv enn det man kan få inntrykk av. Spørsmålet er om rødgrønne akser er mulig å bygge på etter det første fylkestingsvalget for Troms og Finnmark

Arbeiderpartiet blir hardt rammet på meningsmålingene, men er ikke alene. Høyre og Frp klarer ikke i fellesskap å hanke inn mer enn 20 prosentpoeng på den siste Infact-målingen. Misnøyen rammer de som styrer landet og de regionpartiene som har vært lojale. Det betyr at eksempelvis SV har svært gode tall, i tillegg til at partier som Rødt og MDG også representerer noe helt annet enn det bestående. I tillegg kan det tenkes at miljøsakene vitalisers, slik vi ser ellers i verden. Kanskje best representert med det siste valget i Danmark.

Interessant vil det også være hvordan disse trendene påvirker kommunevalgene til høsten. Her i regionen er kanskje ikke sinnet over sammenslåingen like uttalt, men det er grunn til å forvente at den samme trenden er toneangivende.