FRAMTID I NORD MENER:

Mowi gråter neppe krokodilletårer

«Det lett å tenke at et slikt selskap kunne hatt 40-50 ansatte i Kvænangen gående på vent, uten at det hadde de altfor store konsekvensene, men slik er ikke verden i dag.»

Mattilsynet må tåle at dette blir ettergått og etterprøvd.

leder

Det er lett å avfeie Mowis frykt for massepermitteringer som sutrete og en måte å forsøke tvinge Mattilsynet til å gi selskapet en mindre bekjempelsessone å forhold seg til.

Det er også lett å bruke mot selskapet at det tross alt er nettopp verdens største oppdretter, med en grei kapital i ryggen, det er snakk om.

Det siste er for så vidt rett. Mowi Norway AS kjenner de fleste som Marine Harvest. Verdens største oppdrettsselskap, børsnotert og god for atskillige milliarder. Det er i så måte lett å tenke at et slikt selskap kunne hatt 40-50 ansatte i Kvænangen gående på vent, uten at det hadde de altfor store konsekvensene, men slik er ikke verden i dag. For å få lønn må den ansatte utføre en oppgave. Uten laks, enten det er i merene eller i slakteriet, får ikke de ansatte gjort det de skal og de blir dermed uten arbeid og i neste nu uten lønn.

Alt tyder også på at det første momentet heller ikke er ubegrunnet frykt. Mowi får ikke satt ut noen ny laks i hele Kvænangen før i 2020. Dermed er det ikke behov for røkterne ved Fjellberget, Kviteberg og Nøklan i de kommende månedene. Dette er vel ti personer. Dette rammer slakteriet i Jøkelfjord med sine vel 30 ansatte med full kraft.

Hva konsekvensene av dette blir på lang sikt er vanskelig å spå, men dersom så mange blir gående ledig, er det naturlig å tenke at noen vil søke seg andre steder. Det igjen kan bety at den dagen Mowi igjen skal sette ut fisk, og så slakte den, så står de uten kvalifisert personell. Dette kan få langt større konsekvenser for slakteriet enn kun en kortvarig stans.

Så er det ikke slik at Mattilsynet nødvendigvis gjør feil i å sette størst mulig bekjempelsessone. Det er all grunn til å tro at de gjør det ut fra tanken om at det er det som uansett gir den beste løsningen for all lakseoppdrett på lang sikt.

Likevel må tilsynet tåle at dette blir ettergått og etterprøvd de neste dagene. For om det viser seg at det kan holde med en mindre sone, da må de samfunnsmessige konsekvensene gå foran og sikre videre drift.