LEDER

Hvorfor er 0,8 greit?

«Det paradoksale er at politikerne nylig har velsignet en promillegrense på 0,8 for fritidsbåter under 15 meter, en praksis som står i grell kontrast til de politiske vedtakene og visjonene som er nedsatt i 2019.»

Det er unnfallenhet av en annen verden.

leder

En hel armada av politikere og interesseorganisasjoner vil ha tiltak for å få ned antall drukningsulykker her til lands, men en av de viktigste årsakene til den beksvarte statistikken, blir bagatellisert av beslutningstakerne.

Det er naturligvis mange årsaker til at vi akkurat nå opplever mange dødsfall i sjøen. Når flere bader under sommerlige forhold, stiger risikoen og dødstallene. Og for bading er det mulig med flere tiltak, som svømmeopplæring og årvåkenhet.

Ved bruk av båt er det faktisk også mulig å gjøre noe effektivt. Ett er bruke av sikkerhetsutstyr. Dernest edruelig omgang med båter. Og her ligger skipshunden begravet. Det er ikke mange år siden man tok et oppgjør med at gigantbåter kunne føres av en beruset skipper, men allergien mot å stanse fyllekjøring med fritidsbåter består. Det er som om røykeloven skulle gi unntak for små sigarillos, som om det gir mindre lungeskader eller passiv røyking.

Det paradoksale er at politikerne nylig har velsignet en promillegrense på 0,8 for fritidsbåter under 15 meter, en praksis som står i grell kontrast til de politiske vedtakene og visjonene som er nedsatt i 2019. I år har man tvert imot vedtatt å videreføre denne promillegrensen, blant annet fordi «det er grunn til å tro at det er promille over 0,8 som representerer reell fare på sjøen». Vi skulle likt å se at den begrunnelsen hadde blitt brukt for biler i trafikken eller scootere, som om man må være «dritings» for å representere en fare for andre.

Nylig ble det lagt fram en Nasjonal handlingsplan mot ulykker med fritidsbåt, der man også drister seg på en nullvisjon. Planen har imidlertid ikke spor av «elefanten i rommet», til tross for at sju av de som døde i fjor var ruspåvirket og at så mange som 67 tiltak ble introdusert. Næringsminster Torbjørn Røe Isaksen kunne nylig presentere planen og uttrykte overfor NTB at fyll og båtliv ikke hører sammen. Den applauderer vi, men likevel våger altså ikke Regjeringen å ta styrepilsen fra kapteinen.

Vi synes det er unnfallenhet av en annen verden, som at det skulle være noen motsetning mellom å ha lavere promillegrense og dødmannsknapp. Det er summen av alle forholdsreglene i trafikken som har gjort at antall dødsfall på veiene nå er i ferd med bli lavere enn antall drukningsulykker her til lands.

Påbud om sikkerhetsbelte og omfattende bygging av midtrabatter fungerer helt fint i kombinasjon med nulltoleranse for alkoholbruk for sjåførene. I planen burde man i det minste gjort som i Sverige, senket promillegrensen til 0,2.