Du må bruke stemmeretten din

Skal du stemme? Selv om det er betydelig flere som stemmer enn det er som ikke gjør det, er det likevel fortsatt for mange som ikke gjør det.

Den beste måten å påvirke dine omgivelser på, er å stemme.

leder

Skal du stemme? Selv om det er betydelig flere som stemmer enn det er som ikke gjør det, er det likevel fortsatt for mange som ikke gjør det.

Årsakene kan være mange og tildels forståelige. Kompliserte ord og språklig utilgjengelige ordskifter er en grunn. For vante politikere er det ord og utrykk som er en del av hverdagsspråket som framstår som fullstendig kaudervelsk for Hvermannsen.

En annen grunn kan være tonen mellom de politiske meningsmotstanderne. I for stor grad handler debattene om hva den andre har gjort galt, heller enn å fortelle hvordan en selv vil løse problemene.

Til dette valget tyder imidlertid en del på at mange vil bruke stemmeretten. Erfaringen tilsier at når protestpartier som Sp og SV vinner terreng på målingene, da er folk på tur for å bruke sin rett til å si fra. Engasjement er bra, men det er også grunn til å minne om at dette fortsatt er et lokalvalg.

Det er imidlertid grunn til å minne om at årets valg er et kommunevalg, et valg der man skal velge de partiene som har det programmet en mener er det beste for en selv og ens kommune. Om du stemmer Sp eller SV i din hjemkommune, så er det i bunn og grunn det lokale partiet du løfter fram for de neste fire årene.

Jeg bryr meg ikke om politikk, sier noen. Men spør om de bryr seg om kommunestruktur, veistandard, eiendomsskatt, gratis skolemat og skolestruktur. Lista er lang over ting som opptar en, og den beste måten å påvirke dine omgivelser på, er å støtte det partiet som løfter fram det du ønsker.

Valgdirektoratet sendte nylig ut en tekstmelding til alle landets mobileiere. Der skriver man: «Demokratiet har bruk for din stemme». Det må vi ta på alvor.

Kort og enkelt: Det finnes ingen god unnskyldning for å bli en hjemmesitter.