Når du ikke får svar...

De aller fleste av oss kan kjenne seg igjen over frustrasjonen over å ikke få svar. Følelsen av å ikke bli hørt, ikke sett eller i verste fall bli oversett. At de vi retter spørsmålet til ikke bryr seg.

  Foto: Are B. Elvestad

Det er et tydelig signal på at det sitter andre og venter på svar.

leder

Svært mange av de sakene vi i media tar opp, handler også om mangel på informasjon. Flypassasjerer som ikke får svar, mennesker som står i bilkø, folk som venter på behandling. Felles for alle disse er at om de ikke får noen informasjon, da ringer de og klager.

Sitter du derimot på flyplassen, og ser at flyet ditt er forsinket, så blir alt mye bedre om det kommer en SMS eller at stemmen i høytalerne kommer med en plausibel forklaring, samt informasjon om hvor lenge du må vente.

Edel-Therese Olsen har ventet i det som for henne er en ren evighet. Hun mener - tilsynelatende med svært god grunn - å ha rett på BPA, brukerstyrt personlig assistent. En slik assistanse vil gjøre livet langt bedre for 27-åringen. Med BPA får Olsen et selsvstendig liv, uten en nærmest total avhengighet av sine foreldre.

Forvaltingsloven tilsier at Edel-Therese Olsen skulle hatt svar på sin søknad om BPA innen to uker. Hun leverte søknaden sin i februar i år. Det er minst 30 uker siden. Den nye sektorlederen for helse og omsorg i Nordreisa, Rickard Prinzt, er kjenner også at dette er for svakt, og lover et svar nokså snart.

Det skulle bare mangle! Dessverre tror vi ikke at Olsen er i en særstilling. Når Printz svarer Framtid i Nord med at man har hatt interne utfordringer i kommunes organisasjon, da er det et tydelig signal på at det også sitter andre og venter på svar fra Nordreisa kommune.

Dette må man straks få ryddet opp i. Og da helst et positivt svar. Om det, mot all forstand, er slik at Nordreisa kommune skulle beslutte at Edel-Therese Olsen ikke skal ha BPA, så må hun få vite det. Hun må få vite det, og vi må få vite det slik at vi kan skrive at det i så fall er riv ruskende galt.

Printz sier man må finne en god balanse mellom hva brukeren har krav på og hva som er faglig godt nok. Det er vanskelig å forstå en slik uttalelse. Om en bruker har krav på en tjeneste, er det ikke et motargument at det er dyrt. Har man krav på, så har man rett til. Enkelt og greit - selv om det er dyrt!